Botham (Schroders) sceptischer over EM

Craigbotham
Craig Botham
Hervormingen in de opkomende markten kunnen helpen om de aandelenprestaties te verbeteren. Maar dit is een proces van lange adem, schrijft Craig Botham - econoom opkomende markten bij Schroders waarin hij vier opkomende markten onder de loep neemt.

Indonesië, het nieuwe India?

Net als de verkiezing van premier Narendra Modi in India leidde de verkiezing van president Joko Widodo in Indonesië tot optimisme over een mogelijke omwenteling in het economisch beleid van het land. Maar politieke steun voor Widodo, die een minderheidskabinet leidt, bleef uit en de kans op economische hervormingen zijn gering.

Indonesië poogt de private sector tot investeren aan te zetten met hervormingen. Maar net als in India is het de overheid die het meeste bijdraagt aan de groei in investeringen, met name in infrastructuur. Dit is op zich niet verkeerd. Betere infrastructuur zorgt voor groei, lagere inflatie (omdat de logistieke kosten afnemen) en trekt buitenlandse investeerders aan. De uitgaven voor infrastructurele projecten zorgen voor een fundamentele steun aan de aandelenmarkt die sinds augustus vorig jaar een bescheiden opmars beleeft.

In India slaat inmiddels de teleurstelling toe door het gebrek aan echte grote hervormingen. Beleggers lijken hun geduld te verliezen. Modi’s hervormingsprogramma heeft met een paar tegenslagen te maken gehad waardoor structurele hervormingen nu lijken uit te blijven. Modi leidt een meerderheidskabinet. De macht kan een beetje schuiven door de lokale verkiezingen deze maand. Als zijn partij gunstig uit deze verkiezingen komt, kan het hervormingsprogramma deze zomer weer nieuw leven ingeblazen worden. Zoniet, dan zullen hervormingen onder Modi zeer beperkt blijven met alle risico’s van dien voor de Indiase economie.

Zuid-Afrika, het nieuwe Brazilië?

India en Indonesië hebben zo hun problemen, maar in beide landen heerst toch een zekere mate van politieke stabiliteit. Daar ontbreekt het juist aan in Brazilië en Zuid-Afrika. De politieke onrust in deze landen leidt af van de noodzaak om economische hervormingen door te voeren. In Brazilië leeft de markt op door de hoop dat een impeachment van president Dilma ruimte schept voor een hervormingsgezinde regering. President Zuma ligt in Zuid-Afrika onder vuur vanwege zelfverrijking. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit zijn positie echt bedreigt omdat zijn partij, het ANC, de meerderheid in het parlement heeft en voor een impeachment een tweederde meerderheid nodig is. Hooguit kan hij onder druk worden gezet om af te treden.

Botham denkt dat Zuid-Afrika dezelfde kant op zal gaan als Brazilië en zijn investment grade rating verliest. Een neerwaartse bijstelling tot sub-investment grade is mogelijk, gezien de groeivertraging, de tekorten en de hoge schuldpositie. De Zuid-Afrikaanse cijfers zijn wel beter dan de Braziliaanse. Mogelijk wachten de kredietbeoordelaars eerst de verkiezingen van augustus af. Blijft Zuma na de verkiezingen aan de macht, dan lijkt een downgrade onvermijdelijk.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.