Het einde van goedkoop geld

Het begin van het jaar 2016 zal een bittere nasmaak laten. Ondanks de toegenomen vrijgevigheid van de centrale banken (negatieve rentevoeten in heel Europa en Japan, nooit eerder gezien aankoopprogramma van de ECB) verliepen de laatste maanden turbulent op de financiële markten door de vrees voor een slabakkende groei van de wereldeconomie.

Nicolasforest
Nicolas Forest

Toch zijn er ook kansen die zich aanbieden: de opflakkerende inflatie en de terugkeer van de groeilanden zouden de winnende thema’s van het volgende kwartaal kunnen worden.

Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten deden het de voorbije jaren goed. Door voor overvloedige liquiditeit te zorgen, financierden de centrale banken de terugkeer naar risicovolle activa en duwden ze de rente naar historische dieptepunten. Tegelijk is, net als in de jaren ’90, de correlatie tussen de verschillende activaklassen sterk toegenomen, wat het voor investeerders moeilijker maakt om beleggingen te spreiden.

Herstel groeilanden

In deze context – sterke correlatie en lage rentetarieven – zullen een aantal thema’s en regio’s volgens ons een hoger rendement opleveren voor beleggers. Dat is onder meer het geval voor de mogelijk toegenomen inflatieverwachtingen. De aantrekkende economie en de mildere toon van de centrale banken vertalen zich immers voorlopig nog niet in de inflatieverwachtingen. We zien ook ondergewaardeerde activa in de eurozone die beleggingskansen kunnen bieden.

Tot slot verwachten we dat de groeilanden wellicht verder zullen herstellen nu de druk van de Amerikaanse dollar afneemt en de grondstoffenprijzen gestabiliseerd zijn.

Zich voorbereiden op een terugkeer van de inflatie

De Fed heeft duidelijk aangegeven dat het ook de internationale context in rekening zal brengen bij het plan om progressief de Fed funds rate te verhogen. Zo neemt de Fed een inflatierisico om te vermijden dat de broze groei wordt ondermijnd. Ondanks het verruimende monetaire beleid in de VS en de eurozone zijn de inflatieverwachtingen echter verder teruggelopen. In Europa blijft de break-eveninflatie op een uiterst laag niveau staan . In de VS, daarentegen, is er eindelijk opnieuw sprake van inflatie nadat beleggers jaren vreesden voor deflatie.

Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income: “De kerninflatie is gestabiliseerd in de eurozone en trekt in de VS zelfs aan. Nu de productiesector herstelt, de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en de bodemprijzen voor olie , staan we mogelijk aan de vooravond van een nieuwe periode van stijgende inflatieverwachtingen. Een dergelijk klimaat biedt kansen in aan de inflatie gekoppelde effecten en voor verschillende munten, zoals de Noorse kroon of de Canadese dollar.”

Kansen in Europa

De economie in de eurozone profiteert vandaag van goedkope olie, een zwakke euro en een minder streng begrotingsbeleid dan de voorbije jaren. Voorlopende indicatoren, zoals de inkoopmanagersindices van Markit, consolideerden de voorbije maanden maar wijzen nog altijd duidelijk op expansie.

De relatief zwakke prestaties van Europese aandelen en bedrijfsobligaties van financiële instellingen, ondanks die verbeterende fundamentele factoren, zijn te verklaren door diverse politieke risico’s in de regio. Een belangrijk risico is een mogelijk vertrek van Groot-Brittanië uit de Europese Unie. Dat risico is nog niet verrekend in de (Britse) aandelenmarkt, terwijl er gemeten naar de daling van het Britse pond toch zowat 25% kans op een Brexit is.

“Nadat de Europese markten maanden zijn achtergebleven bij Amerikaanse aandelen, dient zich op basis van de waarderingen wellicht een aantrekkelijk instapmoment aan wanneer de politieke risico’s van de baan zijn (het Brexit-referendum vindt plaats in juni 2016). Als ze op dat moment naar de fundamentele factoren kijken, zullen beleggers wel rekening houden met het gestage herstel van de Europese economie,” zegt Koen Maes, Global Head of Asset Allocation.

Op de bedrijfsobligatiemarkt bieden financiële instellingen en Europese hoogrentende obligaties een aantrekkelijk risico- en rendementsprofiel. Hoewel de risicobereidheid is toegenomen, bleven financiële waarden achter op de rest van de markt. De vrees voor een mogelijk systemisch risico is echter ongegrond! De kapitaalratio’s, de activakwaliteit en de liquiditeit zijn de voorbije jaren ingrijpend verbeterd. Als toezichthouder van het Europese banksysteem garandeert de ECB de veiligheid en soliditeit van het financiële stelsel.

De sector kan gezonde balansen voorleggen, maar de lage rente, de hoge volatiliteit en de goedkope olie knagen aan de winstgevendheid. Kies dus emittenten met een goed bedrijfsmodel en grijp kansen op de primaire markt, waar aantrekkelijke premies worden aangeboden.

Comeback van de groeilanden

Koenmaes
Koen Maes

Na enkele turbulente jaren zien de groeilanden er nu veelbelovend uit. Koen Maes: “De druk is afgenomen door de goedkopere Amerikaanse dollar en de gestabiliseerde grondstoffenprijzen. Zowel de economische verrassingen als de winstherzieningen gaan de goede kant uit.” Gelet op die factoren zijn aandelen uit de groeilanden aantrekkelijk. Candriam berekende immers dat ze, op basis van de voor conjunctuur gecorrigeerde koers-winstverhouding, historisch goedkoop gewaardeerd zijn.

De totale kapitaalstromen staan op hun laagste peil sinds zes jaar en beleggers zijn nog altijd onderwogen in de regio, waardoor die een aantrekkelijk potentieel biedt.

“Schuldpapier uit de groeilanden oogt ook aantrekkelijk en blijft wellicht bovengemiddeld presteren”, voegt Nicolas Forest eraan toe. “De uitstroom uit obligaties uit de groeilanden begint ook te keren en terwijl de rente laag is bieden ze – zowel in buitenlandse als in lokale munten – nog altijd meer dan 5% rendement.”

“Tegen de huidige koersen lijken veel munten van groeilanden ons historisch goedkoop na een marktcorrectie die werd ingezet in mei 2013, toen de Fed voor het eerst zinspeelde op een afbouw van de kwantitatieve versoepeling. We staan met name positief tegenover enkele munten met een hoge bèta, zoals grondstoffengerelateerde munten – de RUB, de MXN, de COP – omdat de olieprijs volgens ons rond het huidige peil zal stabiliseren.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.