BNY ziet kansen aardgas India

Richardbullock
Richard Bullock

De wereldwijde energiesector is de op groei gerichte belegger niet gunstig gezind geweest de laatste tijd, maar de aardgasmarkt in India kan hierop een uitzondering zijn met goede groeivooruitzichten, meent Richard Bullock, senior analist bij The Boston Company Asset Management, een boutique van BNY Mellon.

Veel vraag aardgas

De Indiase economie blijft zich ontwikkelen en de vraag naar aardgas is groter dan ooit. Echter, aan de ene kant wordt de binnenlandse productie van aardgas gehinderd door prijsregulering en door extreem hoge internationale gasprijzen en aan de andere kant wordt de import van aardgas beperkt door een gebrek aan pijplijnverbindingen met andere landen, geopolitieke instabiliteit en/of slechte betrekkingen met buurlanden. Echter, deze dynamiek lijkt te veranderen en dit zou kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor beleggers.

Slechte infrastructuur

De aardgasconsumptie van India bedraagt slechts 2% van wat de Verenigde Staten verbruikt en 8% en 28% van wat de EU en China respectievelijk consumeren. Dit is een gevolg van een gebrek aan aanbod van aardgas en een gebrekkige aardgasinfrastructuur. Daarnaast zijn andere brandstoffen ook nog eens economisch aantrekkelijker. Echter, gecorrigeerd voor welvaartseffecten is India’s aardgasverbruik meer in lijn met China, Japan en de EU. Dit leidt tot de conclusie dat als het Indiase inkomen per hoofd van de bevolking in de loop van de tijd convergeert met andere landen, de consumptie van aardgas in India dat ook zal doen.

Bullock verwacht dat het aardgasverbruik in India met ongeveer 17% gemiddeld jaarlijks zal groeien in de komende vijf jaar, ten opzichte van 5% per jaar over de afgelopen 10 jaar. Hij gaat er hierbij vanuit dat de onderliggende 5% structurele groei van de vraag door toename van het BBP en groeiende bevolking wordt voortgezet. Daarbovenop komt de latente vraag naar aardgas van industrieën die niet of nauwelijks van aardgas gebruik maakten door de hoge prijzen en beperkte beschikbaarheid.

In de komende vijf jaar verwacht Bullock dat India zal kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar aardgas door goedkope invoer van vloeibaar aardgas (LNG), gezien de beperkte mogelijkheden voor groei van de binnenlandse productie en pijplijnimport. India zal een belangrijke groeimotor in de wereldwijde markt voor aardgas zijn in de komende vijf jaar. De grootste winnaars van goedkope gastoevoer zullen gascentrales in de nutssector zijn die nu inactief zijn, maar opnieuw in gebruik kunnen worden genomen. Exploitanten van LNG-importterminals en gaspijpleidingen zijn ook interessant zijn voor beleggers.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.