NNIP voorziet mini cycli, voorkeur VS boven Europa

Bij een traag en lang herstel van de mondiale economie, dat wordt afgewisseld met meerdere mini-cycli en geplaagd door onzekerheid en verwarring, zullen beleggers zich volgens NN IP richten op het relatief hogere inkomen dat beleggingen genereren.

Valentijnvannieuwenhuijzen
Valentijn van Nieuwenhuijzen

De vraag van beleggers naar beleggingen die een relatief hoger inkomen genereren (zoals vastrentende spreadproducten en vastgoed) zal worden gedreven door een bescheiden maar aanhoudende economische groei en hoge risicopremies, vooral als tijdelijke angstfactoren naar de achtergrond verdwijnen.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Hoofd van Multi- Asset bij NN IP: “Het onderliggende economische herstel sleept zich voort in een wereld van onzekerheid en verwarring. Dit trage maar lange herstel, omgeven door meerdere mini-cycli, zou nog wel eens een tijd kunnen aanhouden.”

De belangrijkste oorzaken van de herhaaldelijke mini-cycli in de ontwikkelde markten zijn het beleid van de centrale banken en de manier waarop de markt dit interpreteert, politieke factoren en het sentiment bij consumenten, bedrijven en beleggers. Dit leidt allemaal tot schommelingen in cijferverrassingen.

Zonder de nadelige invloeden van prijs-/looninflatie en de bijbehorende monetaire verkrapping lijkt een recessiedynamiek onwaarschijnlijk.

Van Nieuwenhuijzen vervolgt: “Onzekerheid en verwarring zorgen voor allerlei alternatieve visies op de toekomst van ons economische systeem, op de theorieën die nodig zijn om het systeem te begrijpen en op de steeds emotioneler wordende mediadiscussie over de doeltreffendheid en wenselijkheid van beleidsinstrumenten.”

“De continue liquiditeitssteun van centrale banken biedt voldoende mogelijkheden voor de zoektocht naar rendement. Dit wordt versterkt door de recente toezegging van de ECB om te zorgen voor meer liquiditeit. Daarom hebben we de beleggingscategorieën die naar verwachting zullen profiteren van de veerkracht van de groei en de honger van beleggers naar rendement opgewaardeerd: vastrentende spreadproducten en wereldwijd vastgoed.”

Volgens NN IP heeft de vlucht naar Amerikaanse staatsobligaties van eerder dit jaar, toen beleggers op zoek waren naar veiligheid, een omslagpunt bereikt. Dit komt doordat de Amerikaanse economie het beter doet dan verwacht. Vanwege een verbetering in de Amerikaanse cijfers, in combinatie met de wereldwijde zoektocht naar rendement, verwacht NN IP dat het fundamentele plaatje voor leningen in Amerikaanse dollars en voor Euro Credit zal verbeteren. De risicopremies op deze obligaties zullen waarschijnlijk gaan afnemen. Dit geldt vooral voor de zeer solide obligaties (investment grade).

Een verbetering van de macro-economische onderliggende factoren, in combinatie met minder steun van de mondiale centrale banken, leidt tot betere vooruitzichten voor zeer solide leningen in dollars (US IG) en high yield-obligaties (HY).

De rentes op US IG (3,56%) en HY (8,85%) zijn volgens NN IP zeer aantrekkelijk, vooral in vergelijking met de rentes in Europa (respectievelijk 1,76% en 5,77%).