Invesco waarschuwt voor hogere volatiliteit

Johngreenwood
John Greenwood

Het nog altijd divergerende monetaire beleid van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan de ene kant en de eurozone en Japan aan de andere kant zal waarschijnlijk leiden tot verdere volatiliteit in de valutamarkten, de vastrentende markten en aandelenmarkten, schrijft John Greenwood, hoofdeconoom van Invesco , in zijn economische vooruitzichten voor het tweede kwartaal van 2016.

Zijn algemene verwachting voor de groei en de inflatie is dat deze laag zullen blijven gezien de zeer lage geld- en kredietgroei in het afgelopen jaar. Hoewel Greenwood niet verwacht dat de recessies of de zwakke groei in de opkomende markten het bescheiden herstel in de ontwikkelde economieën zullen bedreigen, waarschuwt hij dat individuele bedrijven en sectoren zich niet aan de problemen van opkomende markten zullen kunnen onttrekken.

Verenigde Staten, Eurozone & Japan

De hoofdeconoom van Invesco verwacht dat de groei van het reële bbp in de VS, waar de Fed het proces van normalisatie van de rentetarieven in gang heeft gezet, weer een bescheiden stijgend pad zal kiezen, en hij verwacht “gestage, maar geen uitbundige” groei in het VK, waar de Bank of England naar zijn verwachting de rentetarieven dit jaar ongewijzigd zal laten. Voor de eurozone en Japan, die nog midden in verlengde QE-programma's zitten, verwacht hij daarentegen ondermaatse groei, bijna-deflatie en negatieve rentetarieven.

Zoals Greenwood benadrukt, is het officiële standpunt van de US Federal Reserve na het uitstel van de algemeen verwachte renteverhoging in de VS in maart nog steeds wat agressiever dan de verwachtingen in de markt.

Dit impliceert dat er in de maanden die voor ons liggen ruimte is voor verdere verrassingen op het gebied van de rente, aangezien de achterliggende factoren voor het economisch herstel in de VS nog steeds intact zijn, aldus Greenwood.

Dankzij hun succesvolle toepassing van kwantitatieve verruiming en hun grondige balansreparatie is de positie van de VS en het VK beter dan die van de eurozone en Japan. Nu moeten ze proberen om dit herstel en deze groei vast te houden in een omgeving die negatief wordt beïnvloed door fouten in beleid van de twee laatstgenoemde regio's. “Deze problemen zullen in 2016 en 2017 de mondiale groei blijven afremmen,” zegt Greenwood. Hij verwacht een reële bbp-groei van 2,2% voor de VS en het VK en van 1,5% voor de eurozone en Japan.

China

Voorts verwacht de hoofdeconoom van Invesco in 2016 verdere beleidsverruiming in China, omdat de Chinese autoriteiten worstelen met trage groei, negatieve betalingsbalansstromen en de wens de valuta stabiel te houden. “Gegeven de noodzaak tot schuldafbouw in de economie na jaren van zeer snelle kredietgroei, en gegeven de trage groei van de economieën van de meer ontwikkelde handelspartners van China, lijkt een terugkeer naar het groeiniveau van vóór de crisis binnen afzienbare tijd ondenkbaar,” stelt Greenwood. Greenwood verwacht voor China een vertraging van de reële bbp-groei tot 6,6% in 2016.

Opkomende economieën

In de opkomende economieën heeft het zeer omvangrijke stimuleringsbeleid dat in de nasleep van de mondiale financiële crisis is toegepast geleid tot een buitensporige geld- en kredietgroei en de noodzaak schulden af te bouwen. Daarnaast zal het inzakken van de grondstoffenprijzen leiden tot een daling van de inkomsten in de vele opkomende economieën die sterk afhankelijk van de uitvoer van grondstoffen zijn.

Volgens Greenwood zal het recente herstel van de grondstoffenprijzen valse hoop blijken, aangezien de fundamentele waarden niet zijn verbeterd. “In een groot aantal basisindustrieën is sprake van overcapaciteit, die waarschijnlijk in het komende jaar, en mogelijk langer, op de mondiale handelsvolumes zal blijven drukken,” zegt Greenwood. “Buiten dat zullen opkomende grondstoffenproducten vermoedelijk te kampen krijgen met verdere wisselkoersdepreciaties, terwijl de maakindustrie in deze landen zou moeten gaan profiteren van het gestage herstel in de VS.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.