BNY Newton raadt bottom up zoeken in bankensector aan

Roberthay
Robert Hay

De toegenomen financialisering van de wereldeconomie in combinatie met de stimuleringsmaatregelen van de centrale banken, heeft beleggers aangemoedigd de waardering van effecten op te drijven. De behaalde rendementen lopen niet meer in de pas met de onderliggende fundamentele prestaties van bedrijven, aangezien in het algemeen bedrijfswinsten wereldwijd bescheiden zijn. In de meeste gevallen waar sprake is van een gestegen marktwaarde in de laatste vijf jaar betreft dit in feite een re-rating. Dit is dan ook de reden dat Rob Hay, fondsbeheerder van het Newton Global Opportunities fund bij Newton, een boutique van BNY Mellon, in de afgelopen vier jaar 7-10% in cash heeft aangehouden. Volgens hem zullen goede investeringsmogelijkheden zich meer in de toekomst andienen dan in het heden.

Hay ziet koopkansen

Hay ziet echter aantrekkelijke instapmomenten ontstaan in bedrijven die beleggers het afgelopen jaar links lieten liggen. Het zwakke sentiment rond energiegerelateerde aandelen heeft ook zijn weerslag gehad op industrials en materials. Hay zoekt naar bedrijven met een interessant business model, die onterecht zijn afgestraft omdat ze een link met de energiesector hebben. Veel van dit soort bedrijven beschikt over groeipotentieel op de lange termijn, maar omdat verondersteld wordt dat ze cyclisch zijn en last hebben van de afnemende bestedingen in de olie- en gassector, keerde het sentiment zich tegen hen.

Dankzij het tijdig herschikken van de portefeuille - van aandelen die vorig jaar erg goed gepresteerd hebben naar aandelen die waren achtergebleven en in aanmerking kwamen voor een inhaalslag - heeft het Newton Global Opportunities fund goed gepresteerd met een geannualiseerd rendement van 9,53% over de afgelopen 5 jaar.

’Go-anywhere’ waar value te vinden is

Op sectorniveau heeft Hay met zijn fonds een relatief lage blootstelling aan de financiële sector (7%), maar ook is hij voorzichtig met de energie-, nuts- en telecomsector (7%). De IT- en consumentensector (zowel gebruiks- als verbruiksgoederen) maken maar liefst 50% van het fonds uit en gezondheidszorg en industrie, respectievelijk 14% en 10%. Zijn fonds kent in die zin geen restricties ten aanzien van regio’s of sectoren. Het is een ’go-anywhere’ fonds, waarbij hij met name let op de karakteristieken van de bedrijven en de waarde van het bedrijf op basis van de huidige aandelenkoers. De vraag die Hay zich dan stelt: “Is het mogelijk om geld te verdienen bij de huidige koers, of is dat juist moeilijk?”