Schroders behoudender over aandelen, mede door RED dominantie

De markten hebben hun risicobereidheid weer terug dankzij steunmaatregelen van centrale banken, aantrekken van grondstoffenprijzen, het overwaaien van een Amerikaanse recessie en het uitblijven van een harde landing van de Chinese economie. Om de rally te laten voortduren, moeten er duidelijke signalen komen dat de economische activiteit aantrekt, stelt Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders . Maar dat gaat ook weer met een risico gepaard. De Fed kan daardoor in actie komen en dat stelt de beleggers weer voor nieuwe uitdagingen.

Keithwadeschroders
Keith Wade

Risico’s zijn afgenomen, maar is de outlook verbeterd?

Keith Wade vooruit wat beleggers te wachten staat na de overdreven marktreactie in de eerste maanden van dit jaar. De markten waren simpelweg ’oversold’, maar beleidsingrepen van centrale bankiers en betere macrocijfers hebben het vertrouwen weer hersteld. Nu beleggers hard de heuvel zijn afgerend en weer opgeklommen zijn, rest de vraag of de markten nieuwe pieken kunnen bereiken, of weer terug zullen vallen in een dal. Het antwoord hangt af van de verbetering van de mondiale economische activiteit.

Marktvolatiliteit neemt weer toe als Fed doorgaat met normalisatie en rente verhoogt

Een verbetering in het wereldwijde BBP ligt moeilijk. De economische indicatoren wijzen wel op een gestage groei, maar niet op een groeiversnelling. Het patroon van de afgelopen jaren waarin de wereldwijde economische groei moeizaam boven de 2,5% kwam zal zich voortzetten. Inflatie lijkt wereldwijd aan te trekken dankzij de gestegen olieprijs. Loonstijging in de VS moet nog vaart krijgen, maar het uiteenlopen van de inflatietrends in de verschillende regio’s wijst er nog eens op dat de VS zich in een latere fase van de cyclus bevindt en dat het noodzakelijk is dat zij op een hoger renteniveau koerst.

Dat betekent dat de huidige gelatenheid in de markten rond de verkrapping van de Fed tijdelijk van aard is. Als groei en inflatie in de VS naar de doelstelling van 2% terugkeren, zal de Fed de rente verhogen. Dit jaar nog twee keer, verwacht Wade. Het zal betekenen dat de volatiliteit dan weer terugkeert op de financiële markten.

Zorgen over China kunnen terugkeren als US dollar aantrekt

Door monetaire verkrapping in de VS zal ook de US dollar weer sterker worden, met alle gevolgen van dien voor de Chinese munt, waardoor vervolgens zorgen ten aanzien van de Chinese economie weer terugkeren. Daar zullen opkomende markten last van kunnen krijgen. De gevolgen die dit in de mondiale markten kan hebben, zou de Fed terughoudender kunnen maken. Maar zo’n opluchting in de markt is niet houdbaar, meent Wade, gezien het zeer lage Amerikaanse renteniveau en de late fase van de cyclus waarin de Amerikaanse economie zich bevindt.

Voorzichtigheid ten aanzien van Europa en Japan

Beleggers hebben de neiging gehad om Amerikaanse aandelen te vermijden en zich te focussen op die regio’s die zich in een eerdere fase van de cyclus bevinden, zoals Japan en Europa. Schroders geeft drie argumenten waarom het nu een voorzichtiger positie verkiest.

 • Ondanks verruiming van ECB en BoJ laten beleggers zich meer leiden door de US dollar en liquiditeit. De Fed zet de toon in de mondiale markten.
 • Renteverlagingen van de ECB en BoJ zijn minder effectief nu zij negatief zijn. Zij kunnen zelfs contraproductief werken.
 • Na de verruiming zijn euro en yen juist gestegen. Beleggers kunnen beter af zijn in de minder volatiele Amerikaanse markt.

  De outlook voor aandelen wordt weer meer en meer bepaald door de groeivooruitzichten. Die kunnen positief uitpakken als bijvoorbeeld de consumentenbestedingen vertraagd aantrekken als gevolg van de lage olieprijzen of als de hoge spaarquote in VS wordt losgelaten en consumenten meer gaan uitgeven in plaats van sparen. Een ander scenario is een verbetering in de productiviteit. Dat lijkt momenteel onwaarschijnlijk. Het blijft wellicht wachten tot de politiek inziet dat monetaire verruiming is uitgewerkt en andere manieren van stimulering moeten worden toegepast.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.be B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.