Schroders ziet nutssector veranderen

Lage energieprijzen zijn het gevolg van enerzijds dalende grondstoffenprijzen, die tot lagere tarieven leiden, en anderzijds toenemende penetratie van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de nutssector fundamenteel zal veranderen nu het fossiele brandstoftijdperk wordt verlaten, denkt Andre Reichel, Global Sector Specialist - Utilities bij Schroders in een Sector Focus van de vermogensbeheerder.

Duurzame energie

Andrereichel
Andre Reichel

Wat is de toekomst van de Europese nutsbedrijven? De grote uitdaging is om vraag en aanbod van duurzame energiebronnen, die door hun aard niet continu energie op een constant niveau kunnen leveren, goed op elkaar af te stemmen. Experts voorspellen dat grootschalige energieopslag de oplossing is om ononderbroken en op elk moment van de dag in duurzame energie te kunnen voorzien. De behoefte aan kolen- , gas- of kerncentrales zou dan aanzienlijk afnemen. Als bulkopslag van energie kan worden gerealiseerd, zouden conventionele energieproducenten voor enorme uitdagingen komen te staan.

Bulkopslag grote uitdaging

Sinds Tesla twee verschillende types lithium-ion-opslagoplossingen introduceerde, heeft het idee van bulkopslag van energie momentum gekregen. Door een verhoogde energieproductie, zouden de kosten van deze opslagoplossingen meer betaalbaar kunnen worden, propageren voorstanders. Echter, zelfs onder optimistische scenario's waarbij de kosten voor opslag dalen, zijn de investeringen zo hoog dat het onwaarschijnlijk is dat bulkopslag met lithium-ion-accu's ooit kan concurreren met volledig afgeschreven fossiele brandstof energiecentrales.

Een tweede probleem is dat lithium-ion-accu's niet de meest geschikte oplossing zijn voor een langdurige cyclus van op- en ontladen.

Als zowel de kosten als de levensduur een probleem vormen, lijkt bulkopslag met lithium-ion batterijen een idee voor de verre toekomst. Dit betekent echter niet dat lithium-ion batterijen niet toegepast kunnen worden. Nutsbedrijven kunnen met lithium-ion-accu's veel efficiënter vraag en aanbod in evenwicht brengen dan met de bestaande apparatuur. Dit is van groot belang bij het beheer van het stroomnet en bij het verder omlaag brengen van de elektriciteitskosten.

Energieopslag zal waarschijnlijk een nichetoepassing zijn voor lithium-ion batterijen in vergelijking met hun toepassing in elektrische voertuigen (EV's). De bedrijven die succesvol zijn op het gebied van energieopslag zijn de bedrijven die ook de EV-markt domineren. Naarmate meer elektrische voertuigen worden geproduceerd, zullen de hierdoor gerealiseerde kostenbesparingen op batterijproductie helpen de energieopslagmarkt aan te jagen.

Voor het optimaal matchen van het aanbod van volatiele duurzame energie met de vraag aan de hand van informatietechnologie (smart grid) zullen software, advies en dienstverlening van meer waarde zijn dan alleen hardware. Bedrijven die op deze terreinen actief zijn, zullen volgens Schroders de nieuwe Microsoft of Alphabet van de energie-industrie zijn.