Standard Life bezorgt over Brazilliaanse schulden

De schuld per huishouden kan vanwege verschillende factoren uit de hand lopen. Zo verhoogt toenemende inkomensongelijkheid de druk om lagere inkomens meer kredietmogelijkheden te verschaffen. Hierdoor is in de VS de vastgoedzeepbel van 2007 en daaropvolgende crisis ontstaan. Maar ook een langdurige periode van sterke economische groei, waardoor het optimisme onder huishoudens doorschiet en banken hun strenge kredietvoorwaarden loslaten, kan de schuldpositie verhogen, schrijft Caroline Martinez, econoom opkomende markten bij Standard Life Investments in een artikel dat ingaat op de verschillen tussen Brazilië en Argentinië.

Brazilië heeft de laatste jaren last gehad van beide factoren en kampt met een schuld van 146% van het BBP (2015), waarvan een groot gedeelte aan huishoudens is toe te schrijven: 25% van het BBP (2015). Volgens Martinez werd de ’credit boom’ in Brazilië versterkt door een sterke instroom van kapitaal, en robuuste economische groei deed de vraag naar krediet onder de groeiende middenklasse toenemen.

De recessie die recent toesloeg in Brazilië, legt deze hoge schuldpositie op pijnlijke wijze bloot, werkloosheid stijgt, loongroei vertraagt en de hoge rentetarieven jagen de leenkosten op. Hierdoor komt de koopkracht onder grote druk te staan en verslechtert het toch al bedroevende economische sentiment verder. De hoge kosten die de schuld met zich meebrengt, boren de hoop op een door consumptie aangedreven Braziliaans economisch herstel de grond in.

Argentinië moet inflatie aanpakken

Totaal anders ziet het eruit in Argentinië. Daar bedroeg de schuld in 2002 nog maar liefst 199% van het BBP en nu staat hij op 62%. De overheidsschuld neemt af en de schuld per huishouden is licht toegenomen, maar is afkomstig van een zeer laag niveau.

Het land blijft kampen met een hoge inflatie en zeer beperkte toegang tot internationale financiering. Deze factoren hinderen het financiële systeem en beteugelen de toegang tot hypothecair krediet. Vastgoed wordt gezien als enige veilige haven in het door inflatie geplaagde land. Veel vastgoed wordt in US dollars geprijsd, wat de betaalbaarheid van vastgoed bemoeilijkt en voorkomt dat de Argentijnen vastgoed kunnen aankopen. President Macri van Argentinië poogt het land weer toegang te geven tot internationale kredietmarkten om zo de hypotheekmarkt te ondersteunen, maar alleen een oplossing voor het Argentijnse inflatieprobleem kan de kredietdynamiek in het land revitaliseren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.