Schroders ziet weinig invloed monetair beleid

De marginale voordelen van een verruiming van het monetair beleid lijken te verdampen. Het is wachten tot de bestaande maatregelen effect sorteren, meent Rory Bateman, specialist Europese aandelen bij Schroders .

Rorybateman
Rory Bateman

De verwachtingen van de markt ten aanzien van de uitkomst van de ECB-vergadering vorige week waren hooggespannen. De aangekondigde maatregelen van de ECB waren sunstantieel, maar de eerste reactie van de markt op een nieuwe ronde van stimulering weerspiegelde de zorgen over de effectiviteit van een verdere versoepeling van het monetaire beleid; sinds de ECB met kwantitatieve verruiming begon, is de impact beperkt gebleven.

De groei van de wereldeconomie staat onder druk, maar volgens Bateman bevindt Europa zich geenszins in een fase van deflatie of stagnatie. De groei van de eurozone vertoont juist verbetering, een trend die volgens Schroders aanhoudt. De volatiele handelsdynamiek en -sentiment hebben de neiging tot overdrijven op de korte termijn, mede door een gebrek aan liquiditeit omdat market makers en partijen aan de verkoopzijde knel komen te zitten tussen regelgeving en kapitaaleisen.

Als Bateman door die volatiele kortetermijnruis heenkijkt en focust op de fundamentals, dan ziet hij de recente daling als een marktcorrectie en niet als een dramatische verandering in de onderliggende economie. Zo gezien lijkt Draghi zijn tijd te verspillen aan kortetermijndata over de nominale inflatie. De afgelopen twee jaar zijn de prijzen van olie, koper, sojabonen en suiker fors gedaald. Het is dan niet verbazingwekkend dat er neerwaartse druk op de inflatiecijfers is.

Het is wachten tot het lopende programma zijn vruchten afwerpt. Zodra de inflatiecijfers op jaarbasis beginnen te normaliseren, zal het plaatje aanzienlijk verbeteren. Indien blijkt dat de economie toch tot stilstand komt of de kerninflatiecijfers aanzienlijk verslechteren, dan kan worden teruggevallen op de geldpers of een fiscale injectie worden geconstrueerd die acceptabel is voor de lidstaten van de eurozone.