Standard Life ziet Europese economie afzwakken

De economie van de Eurozone werd voor een niet onbelangrijk deel overeind gehouden door de buitenlandse handel in de economisch moeilijke jaren 2011 en 2012. In de daaropvolgende herstelperiode was maar een bescheiden rol voor de handel weggelegd. De in de Eurozone oplevende binnenlandse vraag heeft de import aangejaagd, waardoor de handelsbalans min of meer ‘neutraal’ is geworden sinds 2013.

Jamesmccann
James McCann

Er was enige hoop dat de verzwakking van de euro de export uit de Eurozone zou stimuleren, maar het effect werd teniet gedaan omdat de wereldhandel, en met name de handel met opkomende markten, terugviel, schrijft James McCann, Europees econoom bij Standard Life Investments.

Een exportland als Duitsland is sterk geraakt door de teruggevallen handel. De netto handel heeft 0,5% van het Duitse BBP in Q4 afgehaald; de export naar Azië is met 3% op jaarbasis achteruit gegaan. Aan de andere kant is er in Duitsland sprake van een robuuste binnenlandse vraag. De particuliere consumptie is met in 2015 met 2% toegenomen en de arbeidsmarkt blijft krapper worden. Er lijkt een ongemakkelijke balans te ontstaan tussen enerzijds een sterke binnenlandse economie en anderzijds een worstelende exportsector.

Tegenwind trekt aan, ECB moet mouwen opstropen

Volgens McCann zijn er diverse tekenen dat de tegenwind verder aanwakkert. De PMI voor de Eurozone daalde in februari naar het laagste punt van de afgelopen 12 maanden. De tegenwind lijkt ook zijn weerslag te hebben buiten de goederenhandel, aangezien de PMI voor de dienstensector eveneens verslechterde. Dat lijkt erop te wijzen dat de economie van de Eurozone aan momentum verliest. Het herstel wordt bedreigd door een combinatie van zwakkere mondiale activiteit, financiële stress en toenemende onzekerheid.

De Europese Centrale Bank moet zich zorgen maken. De les van het afgelopen jaar is dat depreciatie van de euro niet het gewenste effect heeft als de wereldwijde handel zwak is. In plaats daarvan moet de ECB de binnenlandse vraag stimuleren. Om dit te realiseren is het van groot belang dat de ECB ervoor zorgt dat de huidige financiële stress niet de overdracht van haar monetaire beleid op de reële economie in gevaar brengt. McCann rekent daarom op een reeks beleidsmaatregelen in de vergadering deze maand.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.