Schroders: Nadert steenkool zijn einde?

Seemasuchak
Seema Suschak

Van alle fossiele brandstoffen produceert steenkool bij verbranding de meeste CO2-emissie. De transitie van steenkoolenergie naar minder vervuilende en duurzame energie vindt in ontwikkelde economieën al plaats. De vraag naar steenkool vanuit opkomende economieën zal in de loop van de tijd afnemen. Die stap kan zelfs sneller gezet worden dan de markt nu inschat, denkt Seema Suchak, ESG analist bij Schroders . Prijsherstel voor het vervuilende steenkool dat al op de bodem van de commodity cyclus zit, acht zij niet waarschijnlijk.

Steenkool is een goedkope en betrouwbare energiebron die wel gezien wordt als het middel om armoede te overwinnen, maar Schroders denkt dat duurzame energie op de langere termijn die rol goed kan vervullen, naarmate de investeringen in schone energie toenemen en daarmee de productiekosten per MWh wind- of zonne-energie afnemen. Daarnaast zorgt meer overheidsregulering voor verdere beperking van het gebruik van steenkool en stimulering van het gebruik van minder CO2-uitstotende energievormen.

Grote mijnbouwbedrijven moeten zichzelf heruitvinden

Grote mijnbouwbedrijven als BHP Billiton , Glencore, Rio Tinto en Anglo American hebben de afgelopen jaren hun steenkoolproductie verhoogd om aan de toenemende vraag uit China te voldoen. Maar gezien de vertraging van de Chinese economie, de opkomst van lokale producenten en overheidsregulering, is het geen verrassing dat de Chinese vraag naar geïmporteerde steenkool terugloopt. Andere landen zoals Zuid-Korea en Japan hebben ook behoefte aan steenkool, maar ook daar is sprake van een omslag naar het gebruik van minder vervuilende energie.

Waar de grote mijnbouwbedrijven eerst een afwachtende houding in dit stranded asset-debat aannamen, stellen zij zich nu coöperatief en oplossingsgericht op. Zij investeren in schonere kolensoorten, zoeken manieren om het CO2-probleem aan te pakken of trekken zich stilletjes terug uit steenkool.

Binnenlandse steenkoolproducenten zullen het afleggen tegen duurzame energie

Schroders signaleert ook dat de belangrijkste afnemers van steenkool een transitie doormaken richting duurzamere vormen van energie. Dit heeft ook gevolgen voor binnenlandse producenten. De vraag naar steenkool in India is nog erg groot, maar regulering zal de groei daar aftoppen. De investeringen in zonne-energie zullen in 2019 de investeringen in steenkoolenergie overtreffen.

In China voorzien kolencentrales nu nog in 66% van de energiebehoefte. Binnenlandse energiemaatschappijen zullen binnen afzienbare tijd aan die vraag kunnen voldoen, maar diezelfde vraag zal teruglopen door de de economische groeivertraging en overheidsregulering. In de VS zorgt de opkomst van schalie-olie al voor een lagere steenkoolbehoefte en zijn nieuwe emissiebeperkende overheidsmaatregelen voor kolencentrales de nagel op de doodskist.

What’s next?

Waarom blijven bedrijven verliesmakende kolenmijnen exploiteren? Het is kennelijk niet zo makkelijk om de steenkoolproductie op te geven of bedrijven herpositioneren zich wel, maar laten de productie van steenkool niet helemaal los. Suchak meent dat mijnbouwbedrijven het zwaar zullen krijgen en dat de beter gepositioneerde bedrijven zich onderscheiden door:

 • een progressieve en realistische houding ten opzichte van steenkool in hun portfolio;
 • kennis van de lokale en regionale CO2-wetgeving;
 • investeringen in schonere energie;
 • en strikte maatregelen voor energie-efficiency.

  Voor beleggers ziet Suchak ook een rol weggelegd. Zij moeten in de gaten houden of bedrijven afboekingen moeten doen op hun steenkool-activa. Daarnaast moeten zij aansturen op langetermijnbeleid, omdat de levensduur van een steenkoolmijn doorgaans langer is dan die van een ceo.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.