AXA IM: Vanaf 2020 daling in de groei van Amerikaanse economie

De groei van de Amerikaanse economie zal vanaf 2020 aanzienlijk afnemen. Het effect van overheidsstimulansen in de economie zullen tegen die tijd zijn weggeëbd door een dalende reële inkomensgroei en verscherpte financiële condities. Wanneer de handelsoorlog escaleert kan de daling van de economische groei zich echter eerder inzetten. Dat stellen David Page en Laurent Clavel, respectievelijk senior econoom en hoofd macro-economisch onderzoek, van vermogensbeheerder AXA IM.

Tegelijkertijd zorgt het Amerikaanse overheidstekort voor toenemende bezorgdheid over de financiële situatie van de Amerikaanse staat in een scenario waarin de economische situatie verslechtert. Een afnemende groei kan daarnaast zorgen voor een zwakkere dollar gedreven door een nog steeds groeiend Amerikaans handelstekort.

Dit handelstekort is voornamelijk de reden voor het negatieve saldo op de Amerikaanse lopende rekening. De komende jaren zal dit echter verder oplopen vanaf het huidige niveau van 2,5% van het bbp. Mede veroorzaakt door de hoge koers van de dollar die het importeren van goederen goedkoop maakt. De huidige reële wisselkoers van de dollar lijkt, vergeleken met het gemiddelde over het afgelopen decennia, echter te duiden op een overwaardering van de munt. Clavel en Page verwachten de komende jaren dan ook een depreciatie van de dollar.

Om het toenemende tekort op de lopende rekening te financieren is er een grote instroom van kapitaal nodig. Dit gebeurt vooral in de vorm van buitenlandse beleggingen. Het huidige niveau van deze beleggingen ligt historisch gezien niet buitengewoon hoog maar een snelle uitstroom hiervan kan wel zorgen voor problemen in het financieren van het tekort op de lopende rekening. Een dalend vertrouwen in de staat van de Amerikaanse overheidsfinanciën door buitenlandse beleggers kan leiden tot zo’n uitstroom. Het recente overheidsstimuleringspakket van de regering zorgt voor een verdere groei van de Amerikaanse schuld hetgeen het wantrouwen van beleggers zou kunnen voeden.

De dollar wordt door andere landen wereldwijd gebruikt als de munteenheid om reserves in aan te houden. Hierdoor leiden zorgen over de Amerikaanse lopende rekening eerder tot een impact op de koers van de dollar dan tot een regelrechte betalingsbalans crisis.