Meer dan de helft van aandelenportefeuilles staatsfondsen nu passief beheerd

Onderzoek Invesco : Factorbeleggen komende jaren grote winnaar

Bijna de helft van de staatsfondsen heeft de actieve aandelenbeleggingen afgebouwd ten gunste van passieve en factorstrategieën gedurende de afgelopen drie jaar. Als gevolg daarvan wordt nu 44% van de aandelenportefeuille van deze beleggers actief beheerd. Tegelijkertijd zijn aandelen obligaties voorbijgestreefd als belangrijkste beleggingscategorie, en is het gewicht van alternatieve beleggingen in zes jaar tijd verdubbeld. Een meerderheid van de staatsfondsen wil de komende jaren meer aan factorbeleggen doen.

Dat blijkt uit een vandaag verschenen wereldwijd onderzoek naar het beleggingsgedrag van staatsfondsen (‘sovereign wealth funds’) en centrale banken, in opdracht van vermogensbeheerder Invesco . Aan de zesde Invesco Global Sovereign Asset Management Study deden in totaal 64 afzonderlijke staatsfondsen en 62 centrale banken mee, samen goed voor $17.000 miljard aan beheerd vermogen. De ondervraagde staatsfondsen behaalden in 2017 een rendement van 9,4%, ruim het dubbele van dat in 2016 (4,2%).

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat alleen in Azië en het Midden-Oosten, waar de kapitaalmarkten minder efficiënt zijn dan in de VS en Europa, actief beleggen nog een dominante rol vervult. De komende drie jaar verwacht 40% van de staatsfondsen actief aandelenbeleggen verder terug te schroeven. Opvallend is dat een op de drie ook het gewicht van passief beleggen wil verkleinen.

Factorbeleggen is de grote winnaar. Ruim de helft van de staatsfondsen verwacht de komende drie jaar meer gebruik te maken van deze manier van beleggen, waarbij het volgen van een index wordt gecombineerd met specifieke factoren (bijvoorbeeld ten aanzien van waardering of volatiliteit).

Aandelenbelang gestegen

Het belang van aandelen is gestegen tot een derde van de portefeuille (in 2013 was dat 26%, in 2017 29%) en is nu groter dan het gewicht van vastrentende waarden, waar een daling tot 30% van de portefeuille plaatsvond. Het toegenomen gewicht van aandelen is deels het gevolg van gestegen koersen, maar daarnaast hebben staatsfondsen ook de strategische keuze gemaakt om meer in aandelen te beleggen.

Het gevolg is dat bijna de helft van de staatsfondsen overwogen is in aandelen. Of dat zo blijft is nog de vraag. Ruim een derde van de staatsfondsen overweegt het gewicht van aandelen in de totale portefeuille op middellange termijn terug te brengen. Daarbij zal het echter gaan om relatief kleine reducties, en dan vooral door minder te kopen in plaats van daadwerkelijk te verkopen. Van de fondsen die het gewicht van aandelen willen terugdringen, wijzen veel op het risico van een correctie door geopolitieke gebeurtenissen of teruglopende economische groei. Ze maken zich zorgen over een mogelijke handelsoorlog, de Chinese economie, waarderingen van aandelen en een stijgende inflatie.

Opmars alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen zijn goed voor 20% van de portefeuille van de staatsfondsen. Daarbij gaat het onder meer om private equity, vastgoed (de populairste categorieën), infrastuctuur (de sterkste groeier), hedgefondsen en grondstoffen. De aflopen zes jaar heeft zich in ‘alternatives’ een sterke groei voorgedaan; in 2013 was dit aandeel nog maar 10%. Daarentegen daalde het aandeel directe strategische investeringen van 22% naar 13% in dezelfde periode.

Ruim 60% van de respondenten laat weten private equity te duur te vinden. Omdat er veel geld op de plank ligt en de rente laag is drijven beleggers de prijs op. Volgens de respondenten is het maximaliseren van het rendement een van de belangrijkste drijfveren om in niet-beursgenoteerde activa te beleggen, maar ook diversificatie en lange looptijden worden als een voordeel genoemd.

Beleggingskosten verschillen sterk

De beleggingskosten tussen staatsfondsen verschillen enorm: van slechts enkele basispunten tot meer dan 100 basispunten van het belegd vermogen. De meeste respondenten betalen tussen de 25 en 45 basispunten. Vooral partijen in Europa en Noord-Amerika streven nadrukkelijk lagere fees na. Tegelijkertijd worden performance fees steeds meer geaccepteerd. Zeven op de tien staatsfondsen beschouwt ze als een effectief instrument om ervoor te zorgen dat vermogensbeheerders in hun belang handelen. Een ruime meerderheid vindt het acceptabel als 25 tot 30% (39% van de respondenten) of 30 tot 40% (37% van de respondenten) van de outperformance (‘alpha’) aan de vermogensbeheerder wordt betaald.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.