KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 11 september 2023 een transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR LLC de rapporteringsdrempel van 3% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) neerwaarts overschreden heeft, tot 2,99%.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:
• Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
• Kennisgeving door: FMR LLC.
• Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
• Transactiedatum: 8 september 2023
• Overschreden drempel: onder 3%
(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)
• Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 417 169 414
• Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.
• Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
• De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep
E-mail: IR4U@kbc.com

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Bijlage