Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (3 april 2018)

Gereglementeerd bericht

3 april 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 26 maart 2018 tot en met 30 maart 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 26/03/2018 4 200 € 53,40 € 52,90 € 54,00 € 224 282,52
dinsdag 27/03/2018 5 975 € 53,28 € 53,10 € 53,40 € 318 367,72
woensdag 28/03/2018 4 250 € 52,94 € 52,60 € 53,30 € 225 000,10
woensdag 28/03/2018 21 000 € 53,30     € 1 119 300,00
donderdag 29/03/2018 3 500 € 53,79 € 53,20 € 54,00 € 188 266,75
vrijdag 30/03/2018 -       -
Totaal week 38 925       € 2 075 217,09

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 359 477 op 30 maart 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 132 869 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel