Aedifica NV: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 16 april 2018

Daar de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2018 niet het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum heeft bereikt, worden de aandeelhouders uitgenodigd om een nieuwe buitengewone algemene vergadering bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op maandag 16 april 2018 om 10u in hotel The Dominican, Leopoldstraat 9 te 1000 Brussel, voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerde Notaris te Brussel.

Alle documenten betreffende deze vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap: http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2018.