Umicore publiceert geïntegreerd verslag 2017: Onze strategie waarmaken

"In 2017 hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar de ambitieuze doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd met onze Horizon 2020-strategie. Wij hebben de groei-investeringen in materialen voor herlaadbare batterijen versneld, de activiteitenportefeuille vereenvoudigd en vooruitgang geboekt in milieuprestaties en duurzame bevoorrading. Intussen realiseerden we ook recordresultaten."

Marc Grynberg, CEO van Umicore

 

Umicore - de materiaaltechnologie -en recyclagegroep - publiceerde vandaag haar Jaarverslag 2017. Het verslag biedt een geïntegreerd beeld van Umicore 's vooruitgang in het behalen van haar Horizon 2020-doelstellingen om een leider te worden in schone-mobiliteitsmaterialen en recyclage, haar winst te verdubbelen, een beter evenwicht in haar activiteitenportfolio te creëren en haar duurzaamheidsrealisaties om te zetten in een groter concurrentievoordeel.

Umicore blijft zich op de drijvende krachten van de bedrijfsactiviteiten richten en biedt een uitgebreid overzicht van het businessmodel en de wijze waarop het bedrijf waarde creëert en de impact over haar waardeketen beheert. Umicore hanteert het GRI-rapporteringskader en illustreert hoe haar Horizon 2020-doelstellingen bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Over Umicore

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore 's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.

Umicore 's industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2017 een omzet van € 12,3 miljard (inkomsten van € 2,9 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 9.700 mensen in dienst.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                          eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                     marjolein.scheers@umicore.com