Dexia: geconsolideerde resultaten 2017 van de groep Dexia

Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 1 maart 2018 - 7u30                 

Geconsolideerde resultaten 2017 van de groep Dexia

Daling van het balanstotaal met 15 %, mede dankzij een dynamisch balansbeheer en de gunstige ontwikkeling van de macro-economische omgeving

  • Balanstotaal van 180,9 miljard EUR op 31 december 2017, een daling met -31,8 miljard EUR op jaarbasis, waarvan -11 miljard EUR voortvloeit uit het actieve balansbeheer
  • "Total capital"-ratio van 20,4 % op 31 december 2017, vergeleken met 16,8 % op 31 december 2016, vooral door de afbouw van de activaportefeuille, die zich richt op sterk gewogen activa
  • Optimalisering van de financieringsmix en de uitgiftekalender, waardoor de financieringskost daalde

Nettoresultaat groepsaandeel van -462 miljoen EUR in 2017

  • Aanzienlijke impact  van de heffingen en reglementaire bijdragen, voor een bedrag van -89 miljoen EUR over 2017
  • Positieve impact van de risicokost, voor +33 miljoen EUR, onder meer door terugnemingen van voorzieningen op verkochte activa, ondanks een toename van de voorziening op de resterende omlopen verbonden aan Puerto Rico
  • Negatieve bijdrage van de boekhoudkundige volatiliteitselementen (-64 miljoen EUR) en van de niet-recurrente elementen (-96 miljoen EUR)

Uitvoering van het plan tot omzetting van de preferente aandelen

  • Omzetting in gewone aandelen van de op 31 december 2012 uitgegeven preferente aandelen die door de Belgische en Franse Staat worden aangehouden

Aanpassing van het bedrijfsmodel aan de specifieke kenmerken van een groep in resolutie

  • Keuze tot uitbesteding om het bedrijfsmodel te versterken: ondertekening van een overeenkomst inzake uitbesteding van de informaticadiensten en de backoffice in Frankrijk en België met de vennootschap Cognizant , gespecialiseerd in professionele dienstverlening
Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24e03607-5720-4abd-8aa3-8387ff5ed518