Biocartis Group NV: Europese Unie verstrekt Biocartis schuldfinancieringsfaciliteit tot EUR 24 miljoen voor projecten in infectieziekten

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

1 maart 2018, 07:00 CET

 

Europese Unie verstrekt Biocartis schuldfinancieringsfaciliteit tot EUR 24 miljoen voor projecten in infectieziekten

Mechelen, België, 1 maart 2018 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek ( Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat het een schuldfinancieringsfaciliteit tot EUR 24 miljoen heeft bekomen van de Europese Investeringsbank. De financieringsfaciliteit wordt ondersteund door InnovFin - EU Finance for Innovators' Infectious Diseases Finance Facility, met de financiële steun van de Europese Unie onder zijn onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Deze financiering kan gebruikt worden om tot 50% te co-financieren in verdere investeringen voor diagnostische infectieziekten-oplossingen op het Idylla(TM) platform van Biocartis.

De schuldfinancieringsfaciliteit bestaat uit twee schijven, elk met een minimumbedrag van EUR 6 miljoen. De eerste schijf dient binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening opgenomen te worden en de tweede schijf binnen de 18 maanden volgend op de uitbetaling van de eerste schijf. De faciliteit heeft een duur van maximaal zes jaar vanaf de uitbetaling van de eerste schijf. Biocartis is gerechtigd om afstand te doen van opnames op de faciliteit. Verder geniet de faciliteit een senior ranking en veiligheidspositie die vergelijkbaar is met de bestaande kredietfaciliteit voor meerdere doeleinden van de Vennootschap.

Idylla(TM) is een volledig geautomatiseerd, compact laboratorium, gebaseerd op real-time PCR[1]technologie. Vandaag is de toegang tot moleculaire diagnostische informatie-essentieel voor het nemen van betere behandelingsbeslissingen-moeilijk: de meeste ziekenhuizen zenden stalen uit naar gespecialiseerde labo's. Dat neemt veel tijd in beslag en is arbeidsintensief. Het kan tot wel meerdere weken duren alvorens resultaten ter beschikking zijn. Met Idylla(TM) is een complexe laboratorium-infrastructuur of gespecialiseerd personeel[2] niet nodig. Dat maakt snelle en makkelijke toegang tot klinische moleculaire diagnostische informatie mogelijk, dichterbij de patiënt.

Carlos Moedas, Europese Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, verklaarde: "Onder Horizon 2020, ons onderzoeks- en innovatieprogramma, richten we ons op het stimuleren van de groei van innovatieve bedrijven die deep-tech oplossingen ontwikkelen met een echt doorbraakpotentieel. Biocartis is hier een mooi voorbeeld van. Maar deze samenwerking is ook een investering in de verbetering van de gezondheidszorg en het welzijn van onze burgers."

EIB Vice-President Ambroise Fayolle, reageerde: "Onderzoek en ontwikkeling is een onmisbaar onderdeel van de gezondheidssector. Hier zijn echter ook hoge risico's aan verbonden, die financiering soms uitdagend maken. Dankzij de steun van de European Commissie onder het InnovFin programma is de Europese Investeringsbank erg tevreden om financiering te verstrekken aan Biocartis voor de uitrol van zijn Idylla(TM)-technologie. Deze heeft het potentieel om de identificatie en diagnose van infectieziekten significant te versnellen, hetgeen o.a. snellere en betere behandelingsbeslissingen mogelijk maakt. Dat is waar Europese innovatie om draait."

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: "Deze nieuwe schuldfinancieringsfaciliteit die we voortaan tot onze beschikking hebben, brengt ons extra flexibiliteit in het realiseren van ons doel om de capaciteiten van de Biocartis-technologieën wat betreft infectieziekten te valoriseren, samen met partners. We zijn verheugd om de Europese investeringsbank aan boord te hebben als nieuwe financieringspartner, die vandaag nog maar eens zijn engagement toonde in het ondersteunen van innovatieve, snelgroeiende bedrijven in Europa."

--- EINDE ---

Meer informatie:

Over Biocartis 

Biocartis ( Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde het Idylla(TM) platform in 2014. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten beantwoordt. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis veertien oncologietesten en twee infectieziektentesten aan in Europa. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Over de Europese Investeringsbank (EIB)

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB meer dan EUR 1,5 miljard voor projecten in België ter ondersteuning van transport-, onderwijs- en energieprojecten, alsmede voor KMO's. De lening aan Biocartis komt na eerdere InnovFin IDFF operaties met Mobidiag en Curetis, alsmede Cavidi, een klein Zweeds start-upbedrijf bezig met de ontwikkeling van een apparaat voor het testen van HIV-virale ladingen, gericht op ontwikkelingslanden.

 Over de InnovFin financieringsfaciliteit voor infectieziekten (IDFF)

Gelanceerd onder Horizon 2020, het EU onderzoeks-en innovatieprogramma, biedt de InnovFin financieringsfaciliteit voor infectieziekten financiële producten variërend van standaardkredieten tot kapitaalfinanciering, voor bedragen van doorgaans EUR 7,5 tot EUR 75 miljoen, aan innovatieve spelers die zich bezighouden met het ontwikkelen van innovatieve vaccins, geneesmiddelen, medische en diagnostische hulpmiddelen of nieuwe onderzoeks-infrastructuren voor het bestrijden van infectieziekten. Voorbeelden van projectkosten zijn de kosten van klinische proeven, aanloopkosten voor commercialisering, waaronder de ontwikkeling van prototypes of het in productie nemen van nieuwe apparatuur, preklinische O&O-kosten en behoefte aan werkkapitaal. Deze faciliteit wordt rechtstreeks door de EIB verstrekt.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Het Biocartis handelsmerk en logo en het Idylla(TM) handelsmerk en logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn enkel van toepassing op de datum van dit persbericht. Biocartis verwerpt uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen.



[1] Polymerase Chain Reactie of PCR is een techniek die gebruikt wordt in een laboratorium om miljoenen kopieën te maken (versterken) van kleine delen van een bepaald onderdeel van DNA of het gen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de detectie van de aan- of afwezigheid van een gen om pathogenen tijdens een infectie te helpen identificeren.

[2] De Idylla(TM) moleculaire diagnostische testen opereren op het Idylla(TM) platform en brengen resultaat tussen 35-150 minuten, met minder dan twee minuten hands-on time.