Befimmo NV: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 maart 2018

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 maart 2018

De aandeelhouders van Befimmo NV worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 29 maart 2018 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 in 1160 Brussel.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou bereikt zijn tijdens deze Vergadering, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, dewelke geldig zal beraadslagen over dezelfde dagorde, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. Indien het geval zich voordoet, zal deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 24 april 2018 plaatsvinden, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering die dezelfde dag om 10u30 zal worden bijeengeroepen.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/investors/algemene-vergaderingen):

  • Dagorde;
  • Volmacht;
  • Formulier om te stemmen per correspondentie;
  • Bijkomende informatie.

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden beschreven in de dagorde.

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cab6e853-3e4e-4168-9ad8-56d81d515e92