Aedifica NV: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2018

De aandeelhouders worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen. Die zal plaatsvinden op 29 maart 2018.

Als het vereiste aanwezigheidsquorum niet behaald wordt, dan vindt er een tweede buitengewone algemene vergadering plaats op 16 april 2018.

Alle documenten betreffende deze vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.