Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gent, 18 augustus 2022, 18:30 - Persbericht / Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

1.         Samenvatting van de kennisgeving

ABO-Group Environment nv heeft een op 17 augustus 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Frank De Palmenaer, ingevolge de verkoop van aandelen op 12 augustus 2022, nu 90,19% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Hij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 90% overschreden.

2.         Inhoud van de kennisgeving

De op 17 augustus 2022 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

  • Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

  • Kennisgevingsplichtige personen:

Dhr. Frank De Palmenaer & Ideplus NV (Derbystraat 357, 9051 Gent (SDW))

  • Transactiedatum:

12 augustus 2022.

  • Overschreden drempel (in %):

90%.

  • Noemer:

10.568.735. 

  • Details van de kennisgeving:
A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 #stemrechtenStemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
Frank De Palmenaer9.124.6679.038.836 85,52 % 
Ideplus NV383.890493.443 4,67% 
 Totaal9.532.279090,19%0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumentenNa de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefeningstermijn of – datum# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument% stemrechtenafwikkeling
 Totaal     
    00,00% 


TOTAAL (A & B)# stemrechten% stemrechten
 9.532.27990,19%
  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Dhr. De Palmenaer is controlerend aandeelhouder van Ideplus NV.

3.         Varia

ABO-Group Environment NV
Frank De Palmenaer
CEO ABO-GROUP Environment NV
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T +32 (0)9 242 88 22

  • Over ABO-Group Environment nv:

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Bijlage