Voorstel van vriendschappelijk overnamebod van Realdolmen door Gfi Informatique > Projet d'offre publique d'achat amicale par Gfi Informatique > Proposed friendly takeover bid Gfi Informatique

Voorstel van vriendschappelijk overnamebod van Realdolmen door Gfi Informatique

Huidig persbericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 8, §1 van het Belgisch koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Gfi Informatique versnelt haar internationale ontwikkeling door haar activiteiten in België en Luxemburg te versterken.

Saint-Ouen (Frankrijk) en Huizingen (België), 23 februari 2018 - Gfi Informatique, een belangrijke speler in digitale oplossingen en diensten, en Realdolmen, een toonaangevende IT dienstverlener in België en Luxemburg, kondigen vandaag de ondertekening van een transactieovereenkomst aan.  Op grond van deze overeenkomst, zal Gfi Informatique in de loop van de volgende dagen bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod in cash indienen, met betrekking tot de aandelen van Realdolmen aan een prijs van €37.00 per aandeel.

...

Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

* * *

Projet d'offre publique d'achat amicale de Realdolmen par Gfi Informatique

Le présent communiqué de presse est publié en application de l'article 8 §1de l'Arrêté Royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition.

Gfi Informatique accélère son développement à l'international en renforçant ses activités en Belgique et au Luxembourg.

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 23 février 2018 - GFI Informatique, acteur majeur des services et solutions numériques, et Realdolmen, un leader des services IT en Belgique et au Luxembourg, annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord, en vertu duquel GFI Informatique déposera d'ici quelques jours auprès de l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l'ensemble des actions de Realdolmen pour un prix de 37,00€ par action.

...

Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.

* * *

Proposed friendly takeover bid of Realdolmen by Gfi Informatique

Announcement in accordance with article 8, §1 of the Belgian Royal Decree of 27 April 2007 on public takeover bids.

Gfi Informatique aims to support its international ambitions by strengthening its operations in Belgium and Luxembourg.

Saint-Ouen (France) and Huizingen (Belgium), 23rd February 2018 - Gfi Informatique, a major player in digital solutions and services, and Realdolmen, a leading IT provider in Belgium and Luxembourg, announce today the signing of a transaction agreement, pursuant to which Gfi Informatique will file with the Financial Services and Markets Authority (FSMA) in the following days a voluntary and conditional takeover bid in cash for the shares of Realdolmen, at the price of €37.00 per share.

...

For full details see attached press release in PDF.

contact:
Paul De Schrijver , CFO
Tel: +32 2 801 43 13

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e038b5a8-622f-4ef6-8f8b-17c5aff81571

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9068e20-ed48-4284-a133-5e55cda655f3

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93054233-fe9c-4231-a50d-66a4765cc1e1