ForFarmers N.V.: ForFarmers versterkt positie als Europees marktleider door joint venture met Tasomix (60%) in Polen

Lochem, 20 februari 2018

ForFarmers versterkt positie als Europees marktleider door joint venture met Tasomix (60%) in Polen

ForFarmers N.V. (' ForFarmers') heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaren van het Poolse bedrijf Tasomix om 60% van hun aandelen over te nemen. Tasomix is een groot, innovatief veevoerbedrijf dat voornamelijk actief is in de pluimveesector. Met deze transactie wordt ForFarmers nu actief in vijf landen en versterkt ze haar positie als marktleider op de Europese voermarkt.

Deze stap is in lijn met de ForFarmers Horizon 2020-strategie om zowel autonoom als door overnames te groeien binnen Europa en de omringende regio's. Via Tasomix heeft ForFarmers toegang tot een Europese markt met een bovengemiddelde groei in de attractieve pluimveesector. Polen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot de grootste vleeskuikenproducent in Europa; het bedient de lokale markt en exporteert voornamelijk naar EU-landen.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers: 'We zijn blij met deze eerste stap die we in Polen zetten. We zien kansen om de kennis die binnen Tasomix aanwezig is in te zetten in onze organisatie en anderzijds om onze operationele ervaring breder te kunnen gebruiken in Polen. Daarnaast versterken we met deze stap ons aanbod op het gebied van pluimvee. We zien ernaar uit om onze krachten te bundelen met het kundige lokale managementteam, dat aan zal blijven, om samen de positie van Tasomix in de Poolse markt nog verder te versterken.'

Door deze transactie verkrijgt ForFarmers een 60% aandeel in een bedrijf met twee operationele productielocaties en één nieuwe fabriek die momenteel in aanbouw is. De fabrieken die al operationeel zijn, bevinden zich in Biskupice Oloboczne (circa 250 km ten zuidwesten van Warschau) en in Myslibórz (circa 200 km ten westen van Warschau). Deze fabrieken hebben een gezamenlijke capaciteit van circa 450k ton. Ze produceren voornamelijk voer voor pluimveehouders, maar richten zich ook op rundvee- en varkenshouders. Het hoofdkantoor van Tasomix bevindt zich in Biskupice Oloboczne, naast de fabriek.
De voerfabriek die nu in aanbouw is in Pionki (circa 110 km ten zuiden van Warschau) heeft een maximale capaciteit van ongeveer 350k ton en zal volgens planning later dit jaar open gaan. Het is de bedoeling dat deze fabriek voer gaat produceren voor een specifieke pluimvee-integratie, waaraan de eigenaren van Tasomix gelieerd zijn. Met deze integratie is een leveringscontract gesloten. Daarnaast zal de fabriek in Pionki zich richten op de vrije markt voor pluimvee-, varkens- en rundveehouders.

Tasomix heeft in 2016 395k ton voer verkocht, dat in de twee operationele fabrieken is geproduceerd, en heeft daarmee een omzet behaald van PLN 429 miljoen (op dit moment ongeveer € 103 miljoen) en een genormaliseerde EBITDA van ongeveer PLN 34 miljoen (op dit moment ongeveer € 8 miljoen). Tasomix heeft 180 medewerkers. Uitgaande van deze resultaten neemt Tasomix momenteel de 4e plaats in binnen de Poolse diervoedermarkt.

Bij het afronden van de transactie zal ForFarmers een eerste betaling voldoen van PLN 234 miljoen (op dit moment ongeveer € 56 miljoen) in contanten en zal zij 60% van de aandelen verkrijgen. De tweede betaling, die volgt in 2021, is afhankelijk van het behalen van omschreven doelen met betrekking tot de toekomstige bedrijfsresultaten van de fabriek in Pionki. De overeenkomst biedt ForFarmers ook de mogelijkheid om na verloop van tijd de resterende aandelen te verkrijgen.
ForFarmers is van plan de resultaten van Tasomix volledig te consolideren, maar zal de onderneming runnen als een joint venture, waarin de kracht van beide bedrijven wordt ingezet. Er wordt verwacht dat Tasomix bijdraagt aan de winst per aandeel in 2018.
De overeenkomst zal naar verwachting binnen drie maanden worden afgerond, mits de Poolse mededingingsautoriteiten de vereiste goedkeuring geven.

Ireneusz Sobczak, algemeen directeur van Tasomix: 'We zijn erg blij met deze overeenkomst. We worden onderdeel van en gaan samenwerken met een uiterst professionele en financieel solide, internationaal opererende organisatie met veel kennis en ervaring; dit sterkt ons in onze ambitie om verder te groeien als leidende onderneming op het gebied van diervoeders in Polen.'

Tasomix zal deel gaan uitmaken van het ForFarmers-cluster Duitsland, België en Polen, dat onder leiding staat van Adrie van der Ven (COO). Tasomix blijft actief onder de merknaam Tasomix, maar voegt 'Grupa ForFarmers' toe aan haar logo om de nauwe samenwerking tussen ForFarmers en Tasomix te benadrukken.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

 


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T: 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bijgevoegd de PDF van het volledige persbericht en een PDF van het logo van Tasomix

 

Bedrijfsprofiel ForFarmers
ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft rond 2.300 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim € 2,1 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu.

 

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

 

 

 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/890f36f2-e001-4284-941c-89f81228d3c3

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46ed9e51-7a36-4ce9-aede-7746ff138ec6