OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 15 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 13 februari 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van Davidson Kempner Capital Management LLP.

Davidson Kempner Capital Management LLP (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochteronderneming) heeft Ablynx bericht dat het de drempel van 3% van de stemrechten van Ablynx heeft overschreden sinds 7 februari 2018 en bezit nu in totaal 2.316.079 stemrechtverlenende effecten van Ablynx , wat 3,09% van de huidige 75.065.990 uitstaande Ablynx stemrechten vertegenwoordigt.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige personen:
Naam Adres (voor juridische entiteiten)
Davidson Kempner Capital Management LP. 520 Madison Avenue, 30th Floor, New York, NY 10022, USA
Davidson Kempner European Partners, LLP 1 New Burlington Place; 3rd Floor, London W1S 2HR, UK
  • Transactiedatum: 7 februari 2018
  • Onderschreden drempel: 3%
  • Noemer: 75.065.990
  • Details van de kennisgeving:
Naam van de geselecteerde dochteronderneming van Davidson Kempner Capital Management LP % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
Davidson Kempner European Partners, LLP 2,89% 0,20% 1  
TOTAAL 2,89% 0,20% 3,09%

            * Type financieel instrument: 1'Shares on loan'

             

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Davidson Kempner European Partners, LLP wordt gecontroleerd door Davidson Kempner Capital Management LP.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving. De volledige versie van de transparantiekennisgeving is beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/291dc3ee-11a1-4da6-80e8-96faa48a1180