KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 458 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 

 

Brussel, 12 mei 2022 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 458 miljoen euro

 

"Net wanneer de bezorgdheid over de pandemie in sommige landen begon af te nemen dankzij de geleidelijke afschaffing van de voorzorgsmaatregelen, viel Rusland in februari Oekraïne binnen. De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, veroorzaakt immens menselijk leed en wij betuigen onze innige solidariteit met alle slachtoffers van het conflict, zowel die in de regio zelf als het grote aantal vluchtelingen in diverse gastlanden in Europa. De brutale invasie veroorzaakt een schokgolf in de wereldeconomie. Onze directe blootstelling aan Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland (een voornamelijk commerciële blootstelling van ongeveer 55 miljoen euro) is vrij beperkt, maar we houden de indirecte macro-economische gevolgen, zoals het effect van de hoge gas- en olieprijzen op de inflatie en de economische groei, en de overloopeffecten voor ons, onze tegenpartijen en onze klanten, zowel financieel als operationeel, nauwlettend in het oog, en we hebben een verhoogde aandacht voor bedreigingen inzake informatiebeveiliging. In dat verband hebben we besloten een toegewezen bedrag aan waardeverminderingen opzij te zetten om geopolitieke en opkomende risico's te dekken (zie hieronder).

Hoewel de aanhoudende oorlog in Oekraïne nog altijd onze volle aandacht opeist, blijven we uiteraard doorgaan met onze dagelijkse activiteiten en hebben we ook verdere stappen gezet in de verwezenlijking van diverse strategische doelstellingen. Zo konden we begin februari de verkoop afronden van nagenoeg de volledige portefeuille non-performing hypothecaire kredieten van KBC Bank Ireland. Wat duurzaamheid betreft, hebben we opnieuw vooruitgang geboekt, onder meer met de verwezenlijking van onze doelstelling om in al onze kernlanden systematisch fondsen voor verantwoord beleggen uit te rollen, nu we deze oplossingen onlangs ook in Bulgarije hebben gelanceerd. In ons Duurzaamheidsverslag over 2021, dat we begin april hebben gepubliceerd en dat beschikbaar is op www.kbc.com, leest u meer over onze duurzaamheidsaanpak, onze verwezenlijkingen en onze verbintenissen op dat vlak. Wat onze nieuwe initiatieven op het gebied van digitalisering betreft, vermelden we graag dat we een eerste stap hebben gezet in de commercialisering van onze eigen portefeuille van AI-toepassingen, met de lancering via onze fintechdochter DISCAI van een AI-toepassing voor de strijd tegen het witwassen van geld. DISCAI hanteert een geleidelijke go-to-market-aanpak en zal samenwerken met partners voor de distributie en integratie van deze toepassingen.

Wat onze financiële resultaten betreft, zijn we het jaar sterk gestart met een nettowinst van 458 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. Dat is een uitstekende prestatie, aangezien het grootste deel van de bankenheffing voor het gehele jaar – zoals altijd – vooraf in het eerste kwartaal van het jaar wordt geboekt. Alle belangrijke inkomstenposten presteerden goed. Onze kosten bleven onder controle, en bevatten ook de boeking van een eenmalige extra winstpremie voor ons personeel om hen te belonen voor de zeer goede 2021-resultaten ondanks de moeilijke omstandigheden door corona. Ook konden we in het verslagkwartaal een beperkte nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten boeken, omdat het bedrag dat we hebben opzijgezet voor geopolitieke en opkomende risico's meer dan gecompenseerd werd door de combinatie van een terugname van een groot deel van de eerder geboekte waardeverminderingen voor de coronacrisis en door nettoterugnames in andere individuele dossiers. Daardoor bedraagt onze gezamenlijke reserve voor de coronacrisis en voor geopolitieke en opkomende risico's nu 273 miljoen euro. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15,3% op 'fully loaded'-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 149% en een LCR van 162%. Zoals eerder aangekondigd, zullen we vandaag een brutoslotdividend van 7,6 euro per aandeel uitkeren, wat het totale brutodividend op 10,6 euro per aandeel brengt.

De afgelopen jaren hebben ook aangetoond dat we, zelfs in aanhoudend uitdagende omstandigheden, kunnen voortbouwen op onze sterke fundamenten en beleidsbeslissingen uit het verleden en, misschien nog belangrijker, kunnen rekenen op het vertrouwen van onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders. Daar wil ik u oprecht voor bedanken."

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages