OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 12 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 7 en 8 februari 2018 twee kennisgevingen van deelneming heeft ontvangen van FMR LLC.

FMR LLC (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) bezit nu in totaal 4.444.329 stemrechtverlenende effecten van Ablynx , wat 5,92% vertegenwoordigt van de huidige 75.065.990 uitstaande Ablynx stemrechten (tegenover 7,84% meegedeeld op 6 februari 2018).

FMR LLC heeft Ablynx bericht dat FMR Co., Inc., een dochteronderneming van Fidelity Management & Research Company, zelf een dochteronderneming van FMR LLC (het uiteindelijke moederbedrijf) op 6 februari 2018 de drempel van 5% van de stemrechtverlenende effecten van Ablynx heeft onderschreden en op 7 februari de drempel van 3% van de stemrechten via financiële instrumenten van Ablynx heeft onderschreden.

De laatste kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:
    • verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die als stemrechtverlenende effecten worden behandeld
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige personen: FMR LLC
  • Transactiedatum: 7 februari 2018
  • Overschreden drempel: 3% van de stemrechten via financiële instrumenten
  • Noemer: 75.065.990
  • Details van de kennisgeving:
Naam van de geselecteerde dochterondernemingen van FMR LLC % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
FMR LLC
Fidelity Management & Research Company
FMR Co., Inc.
1,28% 2,76% 4,04%
FMR LLC
FIAM Holdings Corp.
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
1,03%   1,03%
FMR LLC
FIAM Holdings Corp.
FIAM LLC
0,85%   0,85%
TOTAAL 3,16% 2,76% 5,92%

* Type van financieel instrument: "Recht van Recall"
             

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: De bedrijven toegeschreven aan FMR LLC komen voort uit bedrijven van diverse instellingen voor collectieve beleggingen die beheerd worden door FMR Co., Inc., Fidelity Institutional Asset Management Trust Company en FIAM LLC, dewelke elk op zich entiteiten zijn die dochterondernemingen zijn van, en gecontroleerd door, FMR LLC. Deze instellingen voor collectieve beleggingen hebben FMR LLC toegekende discretionaire bevoegdheid gegeven om te stemmen namens al hun effecten in overeenstemming met de FMR LLC board proxy voting policy. FMR LLC is geen gecontroleerde onderneming.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgeving. De volledige versie van de transparantiekennisgeving is beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10010a42-12dc-448e-bac2-9174f46ada19