Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde informatie

12 februari 2018 om 07.00 CET

Samenvatting van de transparantiekennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij op 7 februari 2018 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Capfi Delen Asset Management NV en dit overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Overeenkomstig de voormelde transparantiekennisgeving houdt Capfi Delen Asset Management NV 3.326.550 stemrechten in de Vennootschap, hetgeen 3,05% vertegenwoordigt van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap.

Inhoud van de transparantiekennisgeving

De transparantiekennisgeving van 7 februari 2018 bevat de volgende informatie:

  • Reden voor de kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

  • Kennisgeving door

 Een persoon die alleen kennis geeft

  • Kennisgevingsplichtige persoon

 Capfi Delen Asset Management NV

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de volledige tekst van de transparantiekennisgeving, beschikbaar op de website van Nyrstar via http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx

  • Datum van de drempeloverschrijding

 2 februari 2018

  • Overschreden drempel (in %)

 3%

  • Noemer

 109.033.545

  • Details van de kennisgeving

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de volledige tekst van de transparantiekennisgeving, beschikbaar op de website van Nyrstar via http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

De keten van controlerende ondernemingen boven Capfi Delen Asset Management NV werd uiteengezet in bijlage bij de transparantiekennisgeving, beschikbaar op de website van Nyrstar via http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx

  • Bijkomende informatie

De transparantiekennisgeving bevatte de volgende bijkomende informatie: "Vrijstelling conform art. 11 van de transparantiewet"

Varia

Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via http://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx.

Contactpersoon voor vragen over het transparantiepersbericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88833039-6a71-400a-ac48-278f97aa648c