Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert
Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

 

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 13 757 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
31 maart 2022 13 757 Personal Shareholding Requirement 35,440

 

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 8 april 2022 in verband met het inkoop van eigen aandelen programma en de liquiditeitsovereenkomst met Kepler Cheuvreux, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room.

Op 6 april 2022 na sluiting van de beurs houdt Bekaert 3 213 169 eigen aandelen, of 5,32 % van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Bijlage