Intervest Offices & Warehouses : Jaarcijfers 2017

Groei van de vastgoedportefeuille met 8% of € 52 miljoen in lijn met strategisch groeiplan dat gebaseerd is op de heroriëntering van de kantoren­portefeuille en de uit­breiding van het logistiek vastgoed. 

Op 31 december 2017 bedraagt de reële waarde van de totale vastgoedportfeuille € 663 miljoen. 

Verwerving van drie logistieke sites gelegen in België: in Oevel, Aarschot en Zellik (53.000 m²). 

De eerste stap in Nederland: verwerving van een complex in Tilburg en een distributiecentrum in Raamsdonksveer (34.000 m²). 

Ontwikkelingspotentieel van circa 250.000 m² logistiek vastgoed met de selectie van 'Genk Green Logistics' door de Vlaamse overheid als voorkeursbieder voor de herontwikkeling van de Ford-site: onderhandelingen van koopovereenkomst met Vlaamse overheid lopende. 

Oplevering van het nieuwbouw distributiecentrum op Herentals Logistics 3. 

Heroriëntering van de kantorenportefeuille verder gezet door de herontwikkeling van Greenhouse BXL met derde RE:flex. Bouwwerken volgens planning en commercialisering volop aan de gang. Eerste huur­over­een­komst getekend voor 9 jaar. Aankoop van leegstaand gebouw aanpalend aan Greenhouse BXL, voor extra parkeer­gelegenheid in parkomgeving na afbraak bestaand gebouw. 

Verhouding van 54% logistiek vastgoed en 46% kantoor­gebouwen op 31 december 2017 (51% en 49% respectievelijk eind 2016). 

Bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille: 86% op 31 december 2017;  91% zonder het herontwikkelingsproject Greenhouse BXL (91% op 31 december 2016). 

Bezettingsgraad van de kantorenportefeuille: 76% op 31 december 2017;  85% zonder het herontwikkelings­project Greenhouse BXL (86% op 31 december 2016). 

Bezettingsgraad van de logistieke portefeuille: 98% op 31 december 2017 (96% op 31 december 2016). 

30 huurovereenkomsten afgesloten of verlengd, goed voor 9% van de huurinkomsten, activiteit voornamelijk in de logistieke portefeuille. 

26 flexibele contracten afgesloten voor RE:flex en managed offices in Mechelen en Berchem. 

De reële waarde van de bestaande vastgoed­portefeuille (zonder acquisities en desinvesteringen) is in 2017 afgenomen met 1%. 

Het EPRA resultaat: € 1,58 per aandeel op basis van gewogen gemiddeld aantal aandelen (€ 1,73 in 2016). 

Het brutodividend conform de aangekondigde ­strategie: € 1,40 per aandeel voor boekjaar 2017 (€ 1,40 voor 2016); brutodividendrendement van 6,2%. 

Versterking van het eigen vermogen met € 36 miljoen door verwerving van vastgoed door inbreng in natura en door het keuzedividend waarbij 55% van de aandeel­houders gekozen heeft voor nieuwe aandelen. 

Daling van de financieringskost: gemiddelde rentevoet van de financieringen is 2,6% in 2017 (3,1% in 2016). 

Verlenging van de looptijd van de langetermijn­financieringen naar 4,6 jaar op 31 december 2017 (2,9 jaar eind 2016).

Schuldgraad: 44,6% op 31 december 2017 (45,7% op 31 december 2016). 

Buffer aan beschikbare kredietlijnen voor verdere groei: € 101 miljoen.

Volledig persbericht:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b090a12-2814-40d3-8a8b-3fdec950f708