OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 7 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 6 februari 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van Bank of America .

Bank of America (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) heeft Ablynx bericht dat het de drempel van 5% van de stemrechten via financiële instrumenten van Ablynx heeft onderschreden sinds 31 januari 2018.

Bank of America bezit nu in totaal 3.470.157 stemrechtverlenende effecten van Ablynx , wat 4,62% vertegenwoordigt van de huidige 75.065.990 uitstaande Ablynx stemrechten (tegenover 5,04% meegedeeld op 2 februari 2018).

De kennisgevingen bevatten de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die als stemrechtverlenende effecten worden behandeld
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
  • Kennisgevingsplichtige personen: Bank of America , Wilmington, DE, VS
  • Transactiedatum: 31 januari 2018
  • Onderschreden drempel: 5% van aantal stemrechten via financiële instrumenten
  • Noemer: 75.065.990
  • Details van de kennisgeving:
Naam van de geselecteerde dochter-ondernemingen van Bank of America % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated 0,00% 0,05%1 0,05%
Bank of America , National Association 0,00%   0,00%
Merrill Lynch Professional Clearing Corporation   4,57%2 4,57%
Total Fina Elf 0,00% 4,62% 4,62%

            * Type financieel instrument: 1Put opties en 2Gebruiksrecht
             

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Bank of America , National Association, Merrill Lynch Professional Clearing Corporation en Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated, worden gecontroleerd door Bank of America . Bank of America is geen gecontroleerde entiteit
  • Bijkomende informatie: Het gebruiksrecht vertegenwoordigt een recht op herverpanding (nog niet uitgeoefend) dat Merrill Lynch Professional Clearing Corporation heeft met betrekking tot aandelen dat het aanhoudt in naam van Prime Brokerage klanten.

Meer informatie is beschikbaar in de transparantiekennisgevingen. De volledige versies van de transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a7b5196-e76b-42d2-a632-007a0f41b7e4