OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 7 februari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 2 en 5 februari 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van Norges Bank.

Norges Bank heeft Ablynx bericht dat ze op 1 februari 2018 de drempel van 3% heeft overschreden en op 2 februari 2018 de drempel van 3% heeft onderschreden en nu in totaal 2.004.478 stemrechtverlenende effecten van Ablynx bezit, wat 2,67% vertegenwoordigt van de huidige 75.065.990 uitstaande Ablynx stemrechten.

De meest recente kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: een persoon alleen
  • Kennisgevingsplichtige personen: Norges Bank, Noorwegen
  • Transactiedatum: 2 februari 2018
  • Overschreden drempel: 3%
  • Noemer: 75.065.990
  • Details van de kennisgeving:
Houders van stemrechten / Houders van gelijkwaardige financiële instrumenten % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
Norges Bank 2,32% 0,35% 2,67%
TOTAAL 2,32% 0,35% 2,67%

* Type van financieel instrument: "Recht van Recall"

  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar centrale bankactiviteiten beheert Norges Bank de Noorse deviezenreserves en is zij verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). De formele verantwoordelijkheid voor het beheer van de GPFG ligt bij het ministerie van Financiën, maar wordt gedelegeerd aan Norges Bank. Alle beleggingen worden uitgevoerd door Norges Bank die optreedt als opdrachtgever en alle deelnemingen worden geregistreerd op naam van Norges Bank.

De volledige versies van alle transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aae93b34-65cf-42b0-a89f-d9f027ac9b5b