Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (5 februari 2018)

Gereglementeerd bericht

5 februari 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 29 januari 2018 tot en met 2 februari 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
Maandag 29/01/2018 3 347 € 60,01 € 59,50 € 60,40 € 200 855,14
Dinsdag 30/01/2018 4 844 € 59,72 € 59,20 € 60,20 € 289 261,40
Woensdag 31/01/2018 1 750 € 58,87 € 58,10 € 59,30 € 103 028,45
Donderdag 01/02/2018 4 500 € 59,73 € 59,30 € 60,00 € 268 783,65
Vrijdag 02/02/2018 5 380 € 58,62 € 58,20 € 59,40 € 315 358,38
Totaal week 19 821       € 1 177 287,03

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 187 322 op 2 februari 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 305 024 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel