TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (BELGIË) - 18 januari 2018, 22:00h CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") maakt vandaag een transparantiekennisgeving bekend overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgeving

Op 16 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van JPMorgan Chase & Co., volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 9 januari 2018, waarna JPMorgan Chase & Co. (via haar dochtervennootschap J.P. Morgan Securities LLC) 1.243.977 stemrechten heeft in TiGenix (0,45% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3% onderschreden.

Inhoud van de kennisgeving

Datum van de kennisgeving: 15 januari 2018.

Reden van de kennisgeving: overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten/ onderschrijding van de laagste drempel.

Kennisgevingsplichtige persoon: JPMorgan Chase & Co. (met adres te c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE19801, VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 9 januari 2018.

Onderschreden drempel: 3%.

Noemer: 274.287.190.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • JPMorgan Chase & Co. had 0 stemrechten verbonden aan effecten; en
  • J.P. Morgan Securities LLC had 1.243.977 stemrechten verbonden aan effecten (0,45% van het totaal aantal stemrechten op basis van bovenstaande noemer).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: J.P. Morgan Securities LLC wordt gecontroleerd (100%) door J.P. Morgan Broker - Dealer Holdings Inc., die wordt gecontroleerd (100%) door JPMorgan Chase Holdings LLC, die wordt gecontroleerd (100%) door JPMorgan Chase & Co.

Bijkomende informatie: deze positie verwijst naar aandelen van derden waarvan gebruiksrechten gehouden worden. 

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:

- persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases/ 

- kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview/

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 heeft in december 2017 een positief advies gekregen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Parallel hieraan lanceerde het bedrijf in 2017 een wereldwijde fase III studie ter ondersteuning van een Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License Application, BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.