Bekaert gaat een liquiditeitscontract aan

Bekaert gaat een liquiditeitscontract aan


 

Bekaert maakt bekent dat het vandaag een liquiditeitscontract heeft afgesloten met Kepler Cheuvreux met betrekking tot zijn gewone aandelen die zijn toegelaten tot verhandeling op Euronext Brussels (ISIN-code BE0974258874). Dit contract voorziet in de aan- en verkoop door Kepler Cheuvreux van Bekaert aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Kepler Cheuvreux zal handelen in naam en voor rekening van Bekaert en in het kader van een discretionair mandaat, zoals toegestaan door de Buitengewone Algemene Vergadering van Bekaert van 13 mei 2020.

Overeenkomstig de voorwaarden bepaald door deze Buitengewone Algemene Vergadering (i) zal het totaal aantal eigen aandelen gehouden door Bekaert krachtens dergelijke machtiging nooit meer bedragen dan twintig procent van het totaal aantal uitstaande Bekaert aandelen en (ii) moet op de aandelen worden ingeschreven tegen een prijs tussen één euro en dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het Bekaert aandeel gedurende de laatste dertig handelsdagen voorafgaand aan het besluit van de Raad van Bestuur ter uitvoering van de machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering (welke gemiddelde slotkoers € 36,571 per aandeel bedroeg).

Het programma zal ingaan op 10 september 2021 voor een hernieuwbare periode van 12 maanden.

Om het programma uit te voeren, stelt Bekaert 100 000 eigen aandelen ter beschikking van Kepler Cheuvreux.

Het liquiditeitscontract heeft tot doel de liquiditeit van de Bekaert aandelen op Euronext Brussels te ondersteunen.

Wekelijks zal over de transacties worden gerapporteerd door middel van persberichten die op de website van Bekaert zullen worden gepubliceerd: https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/regulated-information.

Bijlage