MdxHealth SA: kennisgeving aan aandeelhouders (transparantieverklaring)

PERSBERICHT           

MdxHealth SA: kennisgeving aan aandeelhouders (transparantieverklaring) 

HERSTAL, BELGIË - 17 januari 2018 - MDxHealth SA ( Euronext : MDXH.BR), (" MDxHealth " of "De Onderneming"), maakt bekend dat het de volgende kennisgeving van belangrijke deelnemingen heeft ontvangen, in overeenstemming met artikel 15 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de publicatie van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten.

Aandelen na actieve overschrijding van de transparantiedrempel:
Capfi Delen Asset Management heeft MDxHealth op 15 januari 2018 geïnformeerd dat haar deelname aan MDxHealth vanaf 10 januari 2018 onder de drempel van 3% van de uitstaande aandelen daalde. Capfi Delen Asset Management bezit nu 1.490.000 aandelen, d.w.z. 2,98% van de uitstaande aandelen van MDxHealth , een afname van 32.000 aandelen vergeleken met de eerder gerapporteerde participatie van 3,05%. Capfi Delen Asset Management is een Belgische beheermaatschappij van icbe's. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatie die is gepubliceerd op de website van MdxHealth:
http://www.mdxhealth.com/investors/shareholder-information.

Over MDxHealth
MDxHealth is een multinationale healthcare-onderneming die moleculair diagnostische informatie levert voor de personalisering van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op eigen genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van een herhalingsrisico en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. 
Het Europese hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich in het Belgische Herstal, met laboratoriumactiviteiten in Nijmegen en Amerikaanse kantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië. 
Ga voor meer informatie naar mdxhealth.com en volg ons op sociale media op: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor meer informatie:

Jean-Marc Roelandt, CFO
MDxHealth
BE: +32 4 257 70 21
IR@mdxhealth.com

LifeSpring LifeSciences-communicatie
Leon Melens
+31 6 538 16 427
lmelens@lifespring.nl

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en ramingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het actief is. Dergelijke uitspraken en ramingen zijn gebaseerd op aannames en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die redelijk beschouwd zijn, maar foutief kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhangen van factoren die buiten het beheer van de onderneming liggen en kunnen materieel verschillend zijn. MDxHealth ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze versie te actualiseren om eventuele wijzigingen in de verwachtingen daarvan te weerspiegelen of om het even welke verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, tenzij wettelijk of wettelijk vereist. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van aandelen of activa van MDxHealth in enige jurisdictie. Er mogen geen voordelen van MDxHealth worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en overeenkomstig de toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth logo, MDxHealth , ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.