Halfjaarresultaten 2021

Gereglementeerde informatie - 2 september 2021 – 18:30

Financiële resultaten

Tijdens het eerste semester 2021 realiseerde Campine een omzet van 106,3 mio €, wat een stijging vertegenwoordigt van 29% t.o.v. het eerste semester van 2020 en 3% meer is dan het eerste semester van het ‘pre-Corona-jaar’ 2019. De EBITDA bedroeg 10,9 mio € en dit is een recordresultaat voor Campine .

De stijging in omzet en resultaat is toe te schrijven aan de heropleving van de economie na de doorbraak van de Corona-epidemie en de stijging van de grondstofprijzen. “De vraag naar al onze producten is hoog sinds begin dit jaar” verklaart CEO De Vos. “Het komt er vooral op aan om voldoende grondstoffen te vinden tegen redelijke prijzen, al kunnen we de verhoogde kosten vrijwel onmiddellijk doorrekenen in de verkoop” voegt De Vos eraan toe. Vooral in de divisie Specialty Chemicals was er een schaarste aan diverse grondstoffen met grote prijsstijgingen tot gevolg.
Daarnaast heeft Campine de efficiëntieverbeteringen en de kostenbesparingen van 2020 kunnen doortrekken. Door gepaste inspanningen en maatregelen kon Campine in 2021 zijn personeel vrijwaren van de negatieve impact van de Corona-epidemie.

Om een betere vergelijking toe te laten, werden naast de resultaten van 2021 en die van het Covid-jaar 2020 ook de resultaten van 2019 toegevoegd.

  

Resultaten per divisie/segment

Divisie/segment Specialty Chemicals

Marktevolutie en performance

 • De prijsstijging eind 2020 van antimoonmetaal - de basisgrondstof voor de productie van antimoontrioxide in onze Specialty Chemicals divisie, liep in 2021 versneld verder. Antimoonmetaalprijzen bereikten tegen eind maart een hoogte van bijna 12.000 $/ton wat meer dan een verdubbeling is van het niveau van mid 2020. Deze snelle prijsstijging is te verklaren door de verhoogde vraag naar antimoontrioxide in de westerse wereld en het verlaagde aanbod van antimoonerts door (Covid-gerelateerde) sluitingen van mijnen overal ter wereld. De schaarste aan ertsen leidde tot een relatief tekort aan metaal en vervolgens werd ook trioxide moeilijker verkrijgbaar. Deze situatie houdt tot op vandaag aan. Daarbovenop komt nog eens de explosieve verhoging van de maritieme transportkosten, die in een mum van tijd vervijfvoudigd zijn.
 • “Dankzij ons uitgebreid leveranciersnetwerk kon Campine de toelevering van antimoonmetaal voor de business unit Antimoon nipt garanderen. We werden hier wel al geholpen door onze nieuwste investering in recyclage, waarbij we lokaal - op de site van Beerse - antimoon herwinnen uit diverse afvalstromen” zegt Hans Vercammen, Divisie directeur Specialty Chemicals. “Door de fel verhoogde antimoonprijzen draagt deze nieuwe installatie versneld bij tot de resultaten van Campine .”
 • De grote uitdagingen in de business unit Plastics waren en zijn vooral gerelateerd aan het verzekeren van de toelevering van de verschillende polymeren en additieven aan redelijke prijzen. Campine slaagt er wel in om de hogere materiaalprijzen door te rekenen in zijn verkoopprijzen.
 • De omzet in de Specialty Chemicals divisie steeg tot 47,2 mio €, (een stijging van 38% t.o.v. 2020 en 8% t.o.v. 2019) als gevolg van de toegenomen volumes en hogere verkoopprijzen.
 • De EBITDA steeg tot 6,3 mio €, een forse stijging tegenover vorige jaren (1,7 mio € in 2020 en 0,5 mio € in 2019) en werd onder meer ondersteund door een positief stockwaarderingseffect als gevolg van de hogere prijzen.

Divisie/segment Metals Recycling

Marktevolutie en performance

 • De vraag naar lood was gedurende het volledige eerste semester relatief sterk. De LME-loodkoers bleef tot eind april fluctueren rond de 1.650 €/ton, maar begon daarna aan een opmars tot een niveau van 1.950 €/ton tegen eind juni.
 • De productieoutput van onze business unit Lood lag in de eerste helft van 2021 iets lager dan normaal door een verhoogde slijtage aan een gedeelte van de hoogoven. Door de hogere output van de laatste jaren was dit gedeelte iets sneller aan vervanging toe.
 • De activiteiten uit de Metals Recovery business unit, waarbij ook andere metalen herwonnen worden, droeg extra bij tot het resultaat dankzij de hoge prijzen voor goud, zilver en tin.
 • De totale verkoopvolumes bereikten ca. 34.000 ton wat wel ca. 4.000 ton meer is dan het Covid-jaar 2020, en vergelijkbaar met 2019.
 • De omzet steeg tot 69,1 mio € (+27% t.o.v. 2020 en +4% t.o.v. 2019).
 • De EBITDA kwam uit op een winst 4,6 mio € in vergelijking met een break-even in 2020 en is vrijwel identiek aan de resultaten in 2019.

Vooruitzichten 2020

We kunnen nu reeds bevestigen dat 2021 een bijzonder goed jaar wordt voor Campine , zeker als de grondstofprijzen op het huidig niveau blijven. In al onze businesses blijft de positieve marktsituatie aanhouden. “De vraag naar onze producten blijft hoog en we verwachten de rest van 2021 op volle capaciteit te draaien.” zegt CEO De Vos.

 

LME-loodstocks in Europa en de USA blijven verder dalen waardoor de loodprijs relatief hoog blijft. De LME-loodnotering fluctueert hierdoor reeds geruime tijd rond het 2.000 €/ton-niveau. Er wordt verwacht dat er in 2022 een deficit is aan lood op de wereldmarkt. De hoge prijs en vraag wordt mede ondersteund door het tijdelijk uitvallen van de grootste loodproducent in Europa (door de overstromingen in West-Duitsland).

Ook in de Specialty Chemicals divisie blijft de vraag groot, omdat de toelevering van de concurrentie uit Azië (vooral China) met logistieke beperkingen en verhoogde transportkosten te kampen heeft.

Bijlages