OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 16 januari 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 12 januari 2018 een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van Marshall Wace LLP.

Marshall Wace LLP heeft Ablynx bericht dat ze de drempel van 3% heeft overschreden op 8 januari 2018 en dat ze nu 2.251.187 Ablynx aandelen bezit, wat 3,01% vertegenwoordigt van de huidige 74.720.644 uitstaande aandelen van Ablynx .

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: een persoon die alleen kennis geeft
  • Kennisgevingsplichtige personen: Marshall Wace LLP
  • Transactiedatum: 8 januari 2018
  • Overschreden drempel: 3%
  • Noemer: 74.720.644
  • Details van de kennisgeving: Marshall Wace LLP bezit 2.251.187 Ablynx aandelen
  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Marshall Wace LLP is geen gecontrolleerde entiteit met betrekking tot de uitoefening van stemrechten die het heeft in de emittent.
  • Bijkomende informatie: Deze informatie wordt verstrekt door Marshall Wace LLP die aangesteld is als beleggingsbeheerder of handelsadviseur en die optreedt namens bepaalde fondsen en beheerde accounts. Marshall Wace LLP oefent naar eigen goeddunken stemrechten uit, zonder specifieke instructies van derden of filialen.

De volledige versie van alle transparantiekennisgevingen is beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efb877cf-f5b9-4044-afd8-a7c346eba8a9