Biocartis Group NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

12 januari 2018, 07:00 CET

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(Artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Mechelen, België, 12 januari 2018 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek ( Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de 'Belgische Transparantiewet'), dat zij een transparantiekennisgeving gedateerd 11 januari 2018 (de 'Kennisgeving') heeft ontvangen waaruit blijkt dat de deelneming van Hitachi Chemical Co., Ltd. onder de kennisgevingsdrempel van 3% is gedaald. Het gaat om een passieve onderschrijding van de laagste kennisgevingsdrempel.

De Kennisgeving bevat de volgende informatie:

 ·         Reden van de Kennisgeving: Passieve drempeloverschrijding. Onderschrijding van de laagste drempel.

 ·         Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 ·         Kennisgevingsplichtige personen: Hitachi Chemical Co., Ltd., GRANTOKYO SOUTH TOWER, 1-9-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6606, Japan; Hitachi, Ltd., 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280 Japan. 

 ·         Transactiedatum: 28 november 2017.

 ·         Onderschreden drempel: 3%.

 ·         Noemer: 51.069.272.

 ·         Details van de Kennisgeving: Hitachi Chemical Co., Ltd. houdt 1.417.346 stemrechtverlenende effecten (hetgeen 2,78% vertegenwoordigt van de stemrechtverlenende rechten in Biocartis op basis van de noemer zoals hierboven vermeld).

·         Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 51,2% van de aandelen van Hitachi Chemical Co., Ltd. is rechtstreeks in handen van Hitachi, Ltd., die een moederonderneming is van Hitachi Chemical Co., Ltd. Hitachi, Ltd. is een niet-gecontroleerde entiteit.

De Kennisgeving is hier ter beschikking op de website van de Vennootschap.

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') vereist door alle natuurlijke personen en rechtspersonen, telkens wanneer het percentage van stemrechten in de Vennootschap gehouden door zulke personen de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

                                                            ----- EINDE ----

Meer informatie: 

Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
email rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64


Over Biocartis 

Biocartis ( Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla(TM) platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis twaalf oncologietesten en twee infectieziektentesten op de markt in Europa. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Het Biocartis handelsmerk en logo en het Idylla(TM) handelsmerk en logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, direct of indirect, in enige jurisdictie waar het gebruik hiervan verboden zou zijn door wetgeving. Elke lezer van dit persbericht zou op de hoogte moeten zijn van dergelijke beperkingen en deze in ogenschouw nemen. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het van toepassing zijnde bedoeld gebruik van elk individueel Biocartis product. Dit persbericht bevat geen aanbod van of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals aangepast.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn enkel van toepassing vanaf de datum van dit persbericht. Biocartis verwerpt expliciet elke verplichting of poging om enige toekomstgerichte verklaringen in dit document te actualiseren of wijzigen in de toekomst. Men dient geen onverwijld vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen.