Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 10 900 eigen aandelen vervreemd. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 368 974 naar 3 358 074 (op een totaal van 60 414 841 aandelen of 5,56%).

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
4 juni 2021 6 000 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 26,055
7 juni 2021 1 500 Uitoefening aandelenopties SOP 2015-2017 34,600
7 juni 2021 500 Uitoefening aandelenopties SOP 2015-2017 26,375
9 juni 2021 500 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 25,140
10 juni 2021 2 400 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 25,380


Bijlage