Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 10 juni 2021

Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Fagron maakt vandaag bekend dat er 482.500 nieuwe aandelen zijn uitgegeven als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten. Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2021. Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving deelt Fagron mee dat haar maatschappelijk kapitaal na de uitgifte € 501.870.567,63 bedraagt. Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten na de uitgifte bedraagt 72.960.154, hetgeen gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’). Het totaal aantal inschrijvingsrechten (vroeger bekend als warranten) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 1.406.250.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten