Resultaten van de 2021 Aandeelhoudersvergadering

Resultaten van de 2021 Aandeelhoudersvergadering


Brussel, 11 mei 2021, 17u45 CEST - Solvay heeft vandaag zijn Algemene Aandeelhoudersvergadering virtueel gehouden.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van €3,75 per aandeel goed voor het jaar 2020. Na de betaling van het interimdividend van €1,50 bruto in januari 2021, bedraagt het saldo van het brutodividend € 2,25 per aandeel (€ 1,575 netto, na aftrek van 30% roerende voorheffing).

Betalingskalender van het slotdividend voor het boekjaar 2020

17 mei 2021 : Ex-dividend notering
18 mei 2021 : Record date ter bepaling van de dividendgerechtigheid
19 mei 2021 : Betaalbaarstelling

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders ook de hernieuwing van het mandaat goedgekeurd van Nicolas Boël, Ilham Kadri, Bernard de Laguiche, Françoise de Viron en Agnès Lemarchand voor een mandaat van 4 jaar en van Hervé Coppens d'Eeckenbrugge voor een periode van 3 jaar. Zij keurden eveneens de benoeming goed van twee nieuwe bestuurders, Dr. Wolfgang Colberg en Edouard Janssen, ter vervanging van Amparo Moraleda en Evelyn du Monceau, wier mandaten op het einde van deze Vergadering afliepen.

De details van de resoluties en de presentaties van het Voorzitter en de CEO zijn nu beschikbaar op Solvay ’s investeerderswebsite.

Bijlage