Fagron boekt omzet van € 134,8 miljoen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 april 2021 – 7am CET

Fagron boekt omzet van € 134,8 miljoen

Sterke operationele performance in Latijns- en Noord- Amerika

Kernpunten Q1-2021

  • Forse verzwakking BRL, USD en MXN ten opzichte van EUR zorgen voor gerapporteerde omzetdaling van 4,8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020
  • Omzetgroei van 4,9% tegen constante wisselkoersen
  • Sterke operationele performance in Noord- en Latijns-Amerika ondanks uitstel niet kritische zorg en minder doktersbezoeken
  • Sterke COVID-19-gerelateerde daling van aantal voorschriften heeft impact op performance in EMEA
  • Bereidingsfaciliteit Wichita op koers; succesvolle productintroducties compenseren lagere vraag door COVID-19
  • Transitie naar nieuwe herverpakkingsfaciliteit in Polen in tweede helft van april van start

Rafael Padilla, CEO van Fagron : “Het volledige eerste kwartaal van 2021 had zoals verwacht te kampen met vergaande lockdowns in het merendeel van de regio’s waar wij actief zijn, terwijl het vergelijkende eerste kwartaal van 2020 nog nagenoeg niet geraakt werd door COVID-19. Daarnaast drukten valuta-effecten de gerapporteerde omzet van onze activiteiten in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Onderliggend lieten deze regio’s echter een sterke operationele performance zien. Per saldo realiseerde Fagron als geheel een lichte organische omzetgroei van 2,6% tegen constante wisselkoersen.

In vrijwel alle landen waar wij actief zijn werd planbare zorg afgeschaald en werden doktersbezoeken uitgesteld, wat marktbreed tot een daling van het aantal voorschriften leidde. Dit was met name in EMEA duidelijk zichtbaar, waar het aantal voorschriften in het eerste kwartaal van 2021 niet alleen onder het niveau van vorig jaar lag, maar ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Hierdoor werden vooral Compounding Services en Essentials geraakt. Eerder in de COVID-19 crisis werd dit effect gecompenseerd door een toename in de vraag naar COVID-19-gerelateerde producten, maar omdat de gezondheidszorg nu beter op de situatie is ingericht, was daar in dit kwartaal bijna geen sprake van.

Bovengenoemde ontwikkeling resulteerde in een omzetdaling van ruim 7% in EMEA. Dankzij onze sterke productportfolio en positionering zal Fagron EMEA profiteren zodra maatregelen worden versoepeld en het aantal voorschriften toeneemt. Daarnaast hebben we in EMEA verdere stappen gezet in het nog efficiënter maken van de organisatie. In april zal gestart worden met de transitie van activiteiten naar de nieuwe GMP faciliteit in Polen. Deze faciliteit is een belangrijke stap in het centraliseringsproces van de herverpakkingsactiviteiten in EMEA.

Fagron Latijns-Amerika liet een sterke organische groei zien van 21% tegen constante wisselkoersen. Ondanks dat ook de landen waar Fagron in deze regio actief is, sterk door COVID-19 werden geraakt, bleven de apotheken veelal geopend. Fagron is door haar schaal en wereldwijde netwerk goed in staat om de uitdagende marktomstandigheden het hoofd te bieden, waardoor Fagron haar concurrentiepositie in deze landen kon verbeteren.

Fagron Noord-Amerika realiseerde een organische groei van meer dan 9% tegen constante wisselkoersen. De beperkende COVID-19 maatregelen verschillen sterk per regio. Gedurende het eerste kwartaal van 2021 golden in een aantal staten nog stringente beperkingen, waaronder in belangrijke gebieden als Californië en de Noordoostelijke regio, terwijl andere staten weer opengingen. Hoewel nog niet terug op het niveau van voor COVID-19, zien we dat de planbare zorg geleidelijk terugkeert zodra de maatregelen worden versoepeld. Fagron Sterile Services in Wichita heeft ook in het eerste kwartaal van 2021 succesvol nieuwe producten geïntroduceerd, die zowel op COVID-19 gerelateerde behoeften als op de algemene trends inspelen. In combinatie met nieuw afgesloten contracten geeft dit ons het vertrouwen dat we in staat zullen zijn om onze groei verder te versnellen in 2021.

Wereldwijd zullen vaccinatieprogramma’s er toe leiden dat de beperkende maatregelen verder versoepeld kunnen worden. De snelheid waarmee dat gebeurt verschilt echter sterk per regio. Dat betekent dat de zichtbaarheid nog steeds beperkt wordt door COVID-19. De focusgebieden van Fagron – preventie, lifestyle en de uitbesteding van steriele bereidingen door ziekenhuizen - zijn door de pandemie nog relevanter geworden. In combinatie met een aangescherpte organisatie en een verder uitgebreid productenportfolio, zijn wij uitstekend gepositioneerd om te profiteren zodra de gezondheidszorg weer terugkeert naar het reguliere niveau. Voor geheel 2021 herhalen we onze verwachting van een groei van zowel omzet als winstgevendheid.”

Open onderstaande link voor het persbericht:
Fagron boekt omzet van € 134,8 miljoen