Dexia : Transparantieverklaring

Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 19 december 2017, 18u

Transparantieverklaring

Dexia NV heeft, conform de wet van 2 mei 2007 betreffende belangrijke deelnemingen in genoteerde vennootschappen, een transparantieverklaring ontvangen waarvan de gegevens hieronder zijn vermeld en worden gepubliceerd op de website:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/informatie_aandeelhouders/gereglementeerde_informatie_aandeel/Paginas/default.aspx

Verklaring van de Franse Staat (Agence des Participations de l'Etat) die de drempel van 45 % naar boven overschreden heeft.

Totaal aantal aandelen Dexia NV:
420 134 302
Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan aandelen Niet verbonden aan aandelen Verbonden aan aandelen Niet verbonden aan aandelen
Franse Staat - Agence des Participations de l'Etat 13 716 962 157 196 658 798 0 46,81 % 0,00 %
Société de Prise de Participation de l'Etat 111 698 999 0 0 0,00 % 0,00 %
TOTAAL   196 658 798 0 46,81 % 0,00 %

Op 11 juni 2013 heeft de Société de Prise de Participation de l'Etat, voor 100 % in handen van de Franse Staat, haar aandelen van Dexia NV overgedragen aan de Franse Staat (het APE). Het Agence des Participations de l'Etat is een dienst met nationale bevoegdheid van de Franse Staat die geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft die losstaat van die van de Franse Staat.

Na de hergroepering van aandelen van Dexia NV van 4 maart 2016 die werd uitgevoerd volgens een ratio van één nieuw aandeel voor duizend bestaande aandelen, bezat de Franse Staat 13 716 961 aandelen van Dexia NV (111 698 aandelen van categorie A en 13 605 263 aandelen van categorie B).

De buitengewone algemene vergadering van Dexia NV besliste op 7 december 2017 om over te gaan tot een omzetting van de preferente aandelen (aandelen van categorie B) in gewone aandelen, volgens een omzettingsratio van 14,446 gewone aandelen tegen één preferent aandeel. In het kader van deze omzetting werden aan de Franse Staat 196 547 100 nieuwe gewone aandelen van Dexia NV toegekend.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d00f6b8d-e322-49bc-b73c-a54cc471238e