ABO-Group - Persbericht

ABO-Group - Persbericht

 

Gent, 19 december 2017 - 08.00 uur - Persbericht / Gereglementeerde informatie / Voorwetenschap

 

Het vermoeden van niet-onafhankelijkheid van ABO als erkend bodemsaneringsdeskundige, zoals gemeld in het persbericht van 31/03/2015 en in het jaarverslag over het boekjaar 2014 van ABO-GROUP (p. 18), wordt beëindigd. Op heden werd ABO-Group Environment NV in kennis gesteld van het sluiten van een overeenkomst tussen Participatiemaatschappij Vlaanderen NV (PMV) en Ideplus NV (ID+), een vennootschap gecontroleerd door Dhr. Frank De Palmenaer, tevens CEO van ABO-Group Environment NV. Hierbij verkoopt PMV 383.890 aandelen ABO-Group Environment NV na sluiting van de beurs op 18 december aan ID+ voor een prijs van 2,63 EUR per aandeel. Na de transactie zal PMV geen aandelen in ABO-Group Environment NV meer bezitten.

 

Na afronding van deze transactie zal ABO niet langer, rechtstreeks of onrechtstreeks, gefinancierd zijn door de Vlaamse overheid of één van haar filialen. Een bodemdeskundige dient volgens de Vlaamse wetgeving immers onafhankelijk te zijn van zijn opdrachtgever (Vlarel art. 53). Er bestond een vermoeden dat ABO niet onafhankelijk zou zijn van de Vlaamse overheid, ingevolge het historische aandeelhouderschap van PMV. Ook al was deze participatie kleiner dan de 5% statutaire meldingsdrempel, diende ABO tot op heden hiervoor telkens een afwijking bij de bevoegde minister aan te vragen, die in alle dossiers heeft vastgesteld dat de opdrachten wel degelijk onafhankelijk werden uitgevoerd. Deze procedure vergde voor de vennootschap niet enkel een zware administratieve inspanning, doch bracht ook controlekosten met zich mee. Dit alles komt vanaf heden te vervallen, waardoor ABO nu in Vlaanderen haar bodemonderzoeken opnieuw efficiënter kan uitvoeren.

 

Over ABO-Group

 

ABO-Group is een gespecialiseerd adviesbureau, gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Group garandeert haar klanten in België, Nederland, Frankrijk en internationaal een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de groep, kan u terecht op www.abo-group.eu.

 

 

Voor meer informatie:

 

ABO-Group Environment NV

investors@abo-group.eu

T +32 9 242 88 88

Maaltecenter Blok G, Derbystraat 255,

B-9051 Gent (SDW), Belgique

 

 

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0076cea-00b1-462c-88eb-3ad65235dcb9