Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, publiceert Befimmo de volgende informatie:


De statuten van de Vennootschap voorzien een statutaire verklaringsdrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels in verband met de bekendmaking van belangrijke deelnemingen. Befimmo heeft een transparantieverklaring opgesteld, na de drempel van 5% te hebben overschreden op 24 februari 2021, in het kader van het liquiditeitscontract dat ze heeft toevertrouwd aan Kepler Cheuvreux. De situatie vóór en na de transactie wordt hierna samengevat.

Klik hier om het persbericht te raadplegen: 


Bijlage