Ageas rapporteert resultaten 2020

Ageas rapporteert resultaten 2020

 • Uitstekende resultaten voor de Groep ondanks COVID-19
 • Sterke Verzekeringsresultaten in Leven en Niet-Leven compenseerden voor de geringere bijdrage van de nettomeerwaarden
 • Commerciële activiteiten houden goed stand
 • Voorgesteld bruto cash dividend van EUR 2,65 per aandeel
 
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep voor 2020 bedroeg EUR 1.141 miljoen, dankzij een solide onderschrijvingsresultaat en de positieve impact van de FRESH-transacties op de Algemene Rekening.
 • Het nettoresultaat Niet-Leven (inclusief Herverzekering) steeg aanzienlijk tot EUR 391 miljoen, dankzij sterke prestaties in alle segmenten en een lagere schadefrequentie, die de impact van de slechte weersomstandigheden in België en het VK compenseerden.
 • Het nettoresultaat Leven van EUR 570 miljoen werd beïnvloed door het effect van de coronacrisis op het beleggingsresultaat en de nettomeerwaarden.
 • Het nettoresultaat van de Groep in het vierde kwartaal bedroeg EUR 147 miljoen tegenover EUR 102 miljoen in dezelfde periode in 2019.
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) daalde met 1% tot EUR 35,6 miljard. Het premie-inkomen van de Groep ( Ageas ’s deel) bedroeg EUR 14,5 miljard.
 • Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) daalde met 1% tot EUR 28,8 miljard, waarbij het sterke herstel in Azië de afgenomen activiteit in Europa compenseerde.
 • Het premie-inkomen Niet-Leven (tegen 100%) steeg met 1% tot EUR 6,8 miljard.
 • Het premie-inkomen van de Groep in het vierde kwartaal (tegen 100%) steeg met 6% tot EUR 7,7 miljard dankzij de groei in Azië.
Operationeel
resultaat
 • Sterke combined ratio van 91,3%.
 • Operationele marge Producten met gegarandeerde rente op 90 basispunten dankzij de onderschrijvingsresultaten.
 • Verbetering van de Operationele marge Unit-Linked producten tot 29 basispunten.
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 11,6 miljard of EUR 61,80 per aandeel.
 • De Solvency IIageas-ratio Groep bleef sterk op 193% - De wettelijke PIM Solvency II-ratio bedroeg 199%.
 • De totale liquide in de activa Algemene Rekening per 31 december 2020 bedroegen EUR 1,2 miljard.
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting bedroegen EUR 73,7 miljard.
Dividend§   Het voorgestelde bruto cash dividend van EUR 2,65 vertegenwoordigt een pay-outratio van 56%, volledig in overeenstemming met het dividendbeleid van Ageas .

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas .
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

Hans De Cuyper, CEO van Ageas : "We mogen trots zijn op de manier waarop we het bijzonder woelige 2020 hebben doorkruist. Onze omzet is slechts in geringe mate gedaald tegenover 2019. Dat is indrukwekkend, aangezien onze distributie vrijwel overal gebaseerd is op direct contact met de klant via agenten, makelaars en het bankverzekeringskanaal. Ik wil onze mensen en partners bedanken voor hun weerbaarheid en hun toewijding om onze klanten op afstand te blijven bijstaan en om in moeilijke omstandigheden nieuwe klanten te overtuigen. Ondanks COVID-19 hebben we uitstekende resultaten gerealiseerd. Daarbij profiteerden we meer dan ooit van de geografische diversificatie, onze evenwichtige productportefeuille, onze sterke balans en behoedzame beheer. 2020 was het tweede jaar van ons strategisch driejarenplan Connect21, en het was belangrijk dat we onze strategische doelstellingen, onze targets en onze ESG-verbintenissen die ook op lange termijn een voortdurende prioriteit blijven, niet uit het oog verloren. Dankzij het uitstekende resultaat, onze sterke balans , de comfortabele kaspositie en stabiele solvabiliteitsmarge, kunnen we onze aandeelhouders een bruto cash dividend van EUR 2,65 per aandeel voorstellen.".


Bijlage