Inclusio lanceert beursgang op Euronext Brussels

Inclusio NV (“Inclusio” of de “Vennootschap”) is een sociaal vastgoedvennootschap dat voornamelijk actief is in het residentiële segment. Ze kondigt vandaag de voorwaarden aan van de beursgang van nieuwe aangeboden aandelen, waarbij al haar aandelen worden toegelaten om te worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de “Aanbieding”).

 • Een beursgang van maximaal 2.803.738 nieuwe aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) van Inclusio NV.
 • Een aanvraag is ingediend voor de notering en de toelating tot de handel van alle bestaande aandelen inclusief de Aangeboden Aandelen die worden uitgegeven (tezamen, de “Aandelen”) op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De Aandelen zouden worden genoteerd onder het symbool "INCLU" met ISIN-code BE0974374069.
 • De Uitgifteprijs is vastgesteld op EUR 21,40 per Aangeboden Aandeel.
 • Er is geen minimumbedrag vastgesteld in het kader van de Aanbieding en er zal geen verhogingsoptie zijn.
 • De Inschrijvingsperiode zal beginnen op 26 november 2020 en zal naar verwachting eindigen op 7 december 2020 om 16u00 voor particuliere beleggers en op 8 december 2020 om 16u00 voor gekwalificeerde beleggers.
 • De verwachte Afsluitingsdatum is 11 december 2020.
 • De bruto-opbrengst van de uitgifte van de Aangeboden Aandelen wordt geraamd op ongeveer EUR 60 miljoen, uitgaande van de hypothese dat er op alle nieuwe aandelen wordt ingeschreven in het kader van de Aanbieding.
 • De Aanbieding omvat:

  i. Een openbare aanbieding, zoals gedefinieerd in Artikel 2(d) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten (de “Prospectusverordening”), in België; en

  ii. Een aanbieding die is voorbehouden aan gekwalificeerde beleggers, zoals gedefinieerd in Artikel 2, e) van de Prospectusverordening, in de Europese Economische Ruimte (“EER”)

  2 (uitgezonderd België), in Zwitserland en in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig de vrijstelling voorzien in Artikel 1.4 (a) van de Prospectusverordening.

 • In het kader van de voorgenomen beursgang werd Bank Degroof Petercam NV/SA aangesteld als Sole Global Coordinator en, tezamen met Belfius Bank NV/SA, als Joint Bookrunner.