Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, publiceert Befimmo de volgende informatie:

De statuten van de Vennootschap voorzien een statutaire verklaringsdrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels in verband met de bekendmaking van belangrijke deelnemingen. Befimmo heeft een transparantieverklaring opgesteld, na de drempel van 5% te hebben onderschreden op 9 november 2020, in het kader van haar liquiditeitscontract die ze heeft toevertrouwd aan Kepler Cheuvreux. De situatie vóór en na de transactie wordt in het persbericht samengevat.

Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage